Kinderdagcentra in de zorg

Ieder kind verdient het om op te groeien in een omgeving waarin hij of zij zich prettig voelt. Ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. De omgeving waarin zij opgroeien heeft een grote impact op hun ontwikkeling en het welbevinden. Veel (zorg)instellingen bieden hulp bij de opvoeding en het opgroeien van deze kinderen door speciale begeleiding, behandeling, onderwijs en opvang aan te bieden. Toch blijft het lastig om binnen deze omgevingen zo passend mogelijk op de wensen en behoeften van de doelgroep in te spelen. Daarom organiseren wij in november 2019 een rondetafelsessie ‘Kindcentra in de zorg’ waar wij het gesprek met diverse experts vanuit de zorg graag aangaan.

Ieder kind verdient een thuis
Kinderen horen zich binnen hun dagelijkse omgeving zo normaal, veilig en thuis mogelijk te voelen. Juist als ze in een gezinshuis, beschermde woonvoorziening of kinderdagcentrum verblijven of behandeld worden, zijn dit belangrijke waarden.

Expertisecentra
De opvang rondom het kind en het gezin zijn opgericht door diverse typen hulp- en zorgorganisaties in samenwerking met het onderwijs, fysio- en gedragstherapeuten huisartsen en families van de kinderen. Van medische kinderdagverblijven tot aan expertisecentra voor kind, jeugd en gezin. Allemaal met als doel om een kind een veilige basis te geven en met veel expertise te helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Gezien de uiteenlopende doelgroepen is er sprake van specifieke ruimtebehoefte om de expertise te ondersteunen. Zo zijn faciliteiten als een gymzaal, veilige speeltuin, aangepast zwembad en therapieruimtes voor observatie en groepsbehandeling gewenst. Ook individuele ruimtes waar het kind kan rusten, alleen kan spelen of kan werken zijn belangrijk. Helaas zijn dit veelal kostbare ruimtes met zeer specifieke voorzieningen. De eisen aan veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid, in én rondom het gebouw, voor bijvoorbeeld mindervaliden of slechtzienden, resulteren daarnaast ook nog eens in zeer specifieke huisvestingsbehoeftes.

Rondetafelsessie
In de praktijk merken wij dat wij telkens weer discussie hebben met onze opdrachtgevers over de (financiële) haalbaarheid van de specifieke uitwerking en ruimtebehoefte van kindcentra. Ook de mate van samenwerking met ketenpartners en gemeenten is daarin een belangrijk thema. Zo komen wij vraagstukken tegen als;

 • Welke ruimtebehoeften kunnen door middel van samenwerkingen worden opgevangen?
 • Welke zaken moeten individueel door de organisatie worden aangepakt?
 • Welke kosten vallen onder organisatie en welke onder huisvesting?
 • Wat bepaalt en betaalt een toekomstige voorziening voor opvang van een kind met specifieke behoeftes?
 • Hoe werkt de voorziening als expertisecentrum en hoe verspreiden wij kennis en expertise over onze organisatie en regio?

Om antwoord te geven op deze vragen en meer inzicht te krijgen in de beleving van de experts op het gebied van de benodigde opvang in kinderdagcenta, organiseren wij in november 2019 een exclusieve rondetafelsessie. Wij gaan hierbij graag het gesprek aan met experts uit de zorg over de actuele thema’s binnen de kinderdagcentra van kinderen tussen de 2 en 18 jaar.

Deelnemen aan deze sessie? Meld je aan bij Mendy Grootenhuis of vraag haar naar meer informatie via: m.grootenhuis@draaijerpartners.nl.


Geschreven door: Mendy Grootenhuis 

Wil jij meer weten over kinderdagcentra in de zorg? Neem contact op met Mendy Grootenhuis en kom naar onze rondetafelsessie!

Nieuwste blogs

 • Sociaal
 • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

 • Inspiratie
 • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

 • Circulair
 • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]