De kracht van verbinden

Dé succesfactor om een project te laten slagen, is ‘verbinden’. Een verstandige opdrachtgever zorgt dan ook voor een verbinder aan tafel. Marieke Winter legt uit waarom dit zoveel aandacht verdient en wat de toegevoegde waarde ervan is.

Verbinding met en tussen mensen leidt tot waardevolle inzichten. Door het contact met elkaar kom je er erachter wat iemand drijft, waar iemand wakker van ligt en hoe je met elkaar tot de gewenste resultaten kunt komen.

We bewegen ons bij onze huisvestingsopdrachten vaak binnen een speelveld van interne en externe stakeholders. De vraagstukken waar wij onze hersens op kraken, zijn zeer divers en kenmerken zich door een maatwerk aanpak binnen onze gestandaardiseerde methodes. Zo begeleiden we organisaties bijvoorbeeld bij de transitie naar een nieuwe werkomgeving, bij een toekomstbestendige afdeling bedrijfsvoering of bij een betere samenwerking tussen opdrachtgever en klant. Dit kun je enkel succesvol doen als er sprake is van een goede relationele én functionele band.

Relationele verbinding

Een goede relationele verbinding is idealiter onlosmakelijk verbonden – en wat ons betreft randvoorwaardelijk – voor het slagen van een project. Bij het realiseren of aanpassen van huisvesting zijn altijd meerdere partijen betrokken. Een solide relationele verbinding met al deze partijen resulteert in begrip voor elkaar en geeft inzicht in elkaars drijfveren. Dit zorgt vervolgens voor draagvlak voor de gemaakte keuzes in een project. Het levert écht toegevoegde waarde en draagt bij aan het succes van de opdracht.

Functionele verbinding

Samen komen we tot het gewenste resultaat. Wij nemen in onze projecten een functioneel verbindende rol en begeleiden alle betrokkenen in een aantal workshops. We stellen gezamenlijk de omgeving- en organisatieanalyse en de strategische doelstellingen op voor de toekomstige organisatie. Als dit inzichtelijk is, schetsen we de best passende scenario’s. Vanuit deze rol begeleiden wij de realisatie van de integraal gekozen variant, bijvoorbeeld de inrichting van een toekomstbestendige afdeling bedrijfsvoering.

Gezamenlijke belang

Tijdens workshops krijgen we een goed beeld over waar mogelijke verschillen van inzicht en belangen ontstaan. We vinden het heel logisch dat de betrokkenen niet dezelfde belangen hebben. Waar zij elkaar niet vertrouwen of geen respect hebben voor afwijkende keuzes gaan wij (juist) met elkaar in gesprek. Daarom hebben we veel aandacht voor de gezamenlijke verdieping in elkaars belang. Wij zorgen ervoor dat alles wat gezegd moet worden op tafel komt, zodat er wederzijds begrip ontstaat. Als ieders doelen helder zijn, gaan we samen op zoek naar het gedeelde belang. Daarmee verkennen we de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen een (strategische) samenwerking en welke impact dit op de betrokkenen heeft: Wat moeten de deelnemers veranderen aan hun eigen visie, rol en verantwoordelijkheid om het gezamenlijke belang te laten slagen?

Verbinden is een essentiële vaardigheid bij de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden. Wanneer je werkt in een complexe samenwerkingsomgeving – bijvoorbeeld met architect, aannemer, adviseurs en dienstverleners – en verschillen van inzicht treft of het idee hebt dat individuele belangen zwaarder wegen dan het gezamenlijk gedeelde, dan denken we graag mee: Wij zorgen voor openheid en inzicht. Verbinding heeft invloed op het succes van een project en lange termijn denken brengt iedereen verder dan denken in individuele belangen.

"Wij zorgen ervoor dat alles wat gezegd moet worden op tafel komt, zodat er wederzijds begrip ontstaat."

Marieke Winter

Nieuwste blogs

  • Gezond
  • Zorg
augustus 2022

Meer woon- en werkplezier door licht

Beter slapen, zien en presteren. Hoe? Door licht. Uit onderzoek blijkt: licht beïnvloedt onze gezondheid. […]

  • Inspiratie
  • Werk
juli 2022

Hoe laat je hybride werken goed functioneren bij gemeenten?

Meer dan twee jaar lang adviseerde de Nederlandse regering om thuis te werken tegen de […]

  • Werken bij
  • Organisatie
juli 2022

Young Professionals Group zorgt voor verbinding

Wij geloven erin dat onze medewerkers met meer plezier werken, zich beter ontwikkelen, gemotiveerder zijn […]