Milieuvriendelijk bouwen doe je zo!

In mijn blog Stikstofproblematiek voor de gebouwde omgeving speelde ik in op de risico’s en gevolgen die de stikstofproblematiek heeft op de gebouwde omgeving. In deze blog ga ik verder in op hoe de uitstoot van stikstof verminderd, of zelfs tegengegaan, kan worden tijdens diverse (bouw)activiteiten. 

Vergunningen   
Belangrijk is om snel te weten of een (bouw)activiteit, die mogelijk schadelijk is voor de natuur, is toegestaan en waar hiervoor een vergunning of ontheffing aan te vragen is. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Bij de provincie kan nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.
De locatie en het type project hebben veel invloed op de maatregelen die moeten worden getroffen. Om de stikstof uitstoot van een bouwproject te beperken, geef ik je graag een aantal algemene richtlijnen. Voor specifieke project- en bouw gerelateerde oplossingen is advies op maat vooral belangrijk.

Groene en blauwe materialen 
Om de bouwactiviteiten op locatie, en daarmee de uitstoot van stikstof, zoveel mogelijk te beperken, kun je ervoor kiezen om zoveel mogelijk in prefab en bij voorkeur in hout te bouwen. Hiermee wordt een deel van de bouwproductie naar de fabriek verplaatst, waardoor je de bouwtijd op de locatie zelf verkort. Ook is de keuze voor zoveel mogelijk circulair ontwikkelen en bouwen belangrijk. Hiermee gebruik je geen onnodig nieuwe grondstoffen voor je bouwproject. Het gebruik van groen en blauw leveren een positieve bijdrage aan het beperken van de uitstoot van stikstof en de CO2 vermindering. Naast een groen dak kun je kiezen voor een groene gevel en, indien mogelijk, beplanting en open water rondom de locatie in plaats van bestrating.

Milieuvriendelijk gebruik  
In de gebruiksfase mag er geen uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof, zijn. Daarom kiezen wij ervoor om geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer te gebruiken voor het verwarmen, koken en eventueel koelen van woningen en gebouwen. Duurzame hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, bodem, lucht en water bieden in combinatie met een warmtepomp een uitstekend alternatief. Het verbranden van biomassa is niet hernieuwbaar, belast het milieu en is daarom geen alternatief.
Kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw met een laag energieverbruik is eenvoudig energieneutraal of zelfs energieopwekkend te maken. Dit kan door voor de resterende energievraag pv-panelen te installeren en door stroom op te slaan in zogenaamde zeezoutbatterijen.

Duurzame mobiliteit  
Naast de bouw en het gebruik van je gebouw is het ook belangrijk om goed na te denken over het vraagstuk mobiliteit. In de eerste plaats helpt het als je locatie goed met het openbaar vervoer bereikbaar is. Daarnaast kun je veel parkeerruimte bieden aan fietsen en duurzaam elektrisch vervoer. De parkeerruimte voor auto’s op fossiele brandstof zou je daarentegen kunnen beperken.


Geschreven door: Paul Dielissen 

Meer weten over de vermindering van stikstofuitstoot tijdens de bouw? Paul Dielissen helpt jou graag verder op weg!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]