AOC_oost_14

Nieuwe wetgeving voor onderwijshuisvesting betekent een stap in de circulaire richting 

Misschien heb jij het wel gelezen: de PO-raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 9 mei 2018 een gezamenlijk voorstel gedaan voor een nieuwe wetgeving voor onderwijshuisvesting. De tweede en eerste kamer moeten dit voorstel nog goedkeuren, voordat wij daadwerkelijk aan de slag kunnen. Toch willen wij jou graag uitleggen waarom wij deze voorstellen toejuichen. 

Veel scholen kampen met huisvestingsproblemen. Vaak is de huisvesting te groot geworden, voldoet het niet meer aan de behoefte vanuit het onderwijs of zijn er problemen met de relatie van de veroudering van het gebouw. In het haalbaarheidsonderzoek werken wij in deze gevallen met verschillende oplossingen, zoals nieuwbouw, huren of renovatie.

Renovatie is vanuit onze visie op een leefbare leeromgeving een circulaire optie, omdat hiermee minder materiaal wordt verspild dan bij nieuwbouw. Door slimme rennovatie technieken in te zetten, kan de inzet van ruimtes efficiënt worden benut en kunnen deze zich aanpassen gedurende de tijd. Helaas komt het vaak voor dat scholen de aanname doen dat er nieuwbouw moet worden gerealiseerd om de problemen op te kunnen lossen. Na het uitvoeren van een locatieonderzoek leggen wij de verschillende opties graag naast elkaar om te kijken of rennovatie echt geen mogelijkheid is en welke andere vorm dan wel haalbaar is en het meest geschikt is voor het huisvestingsprobleem en de organisatie.

Tot nog toe valt bij Primair en Voortgezet onderwijs de mogelijkheid voor rennovatie eigenlijk altijd al op voorhand af. De optie voor rennovatie wordt niet gefinancierd door de gemeente en investeringen in huisvesting mogen niet door de onderwijsorganisatie zelf worden uitgevoerd. Met uitzondering van creatieve oplossingen van particuliere investeringen of een vooruitstrevend gemeentelijk beleid voor onderwijshuisvesting, is renovatie dus op voorhand financieel onhaalbaar. Op deze manier wordt materiaalverspilling dus middels ons huidige systeem in de hand gewerkt.

Gelukkig kwam daar de nieuwe wetgeving. De drie belangrijkste voorstellen luiden als volgt:

 1. Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen.
 2. Rennovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, komt net als nieuwbouw onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.
 3. Schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

Met deze voorstellen wordt het eindelijk mogelijk om renovatie als een serieuze optie voor Primair en Voortgezet onderwijs te beschouwen. Natuurlijk zitten er soms haken en ogen aan het hergebruik van oude gebouwen, maar wij hebben inmiddels binnen andere sectoren ervaren dat rennovatie een serieus alternatief is. Het onderzoek dat wij uitvoeren om te bepalen of renovatie haalbaar is, ziet er als volgt uit:

 1. Wij bepalen met de school de ambitie voor de toekomstige huisvesting en een ruimtelijk functioneel programma van eisen.
 2. Wij inspecteren de bestaande huisvesting en stellen daarbij de volgende vragen: wat is de technische kwaliteit? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Wat is er mogelijk met bestaande draagstructuren?
 3. Vervolgens formuleren wij verschillende strategieën om van de huidige situatie naar de toekomstige situatie te komen. Dit kan bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw zijn, maar ook andere alternatieven zijn denkbaar.
 4. De verschillende strategieën worden beschouwd op haalbaarheid (financieel, planning, andere randvoorwaarden) en geschiktheid (wordt hiermee het huisvestingsprobleem opgelost en voldoet het aan de ambitie).

Op basis van dit stappenplan kunnen wij de school adviseren of renovatie een haalbare oplossing is. Zodra de wetvoorstellen worden aangenomen in de tweede en eerste kamer kunnen wij in de toekomst eindelijk renovatieprojecten als serieuze optie meenemen als oplossing voor het huisvestingvraagstuk. Zo zijn wij weer een stapje dichter bij een circulaire leeromgeving.


Geschreven door: Bertina Seffinga 

Wil jij meer weten over deze nieuwe wetgeving of over onze aanpak?
Bertina Seffinga vertelt jou er graag meer over!    

Nieuwste blogs

 • Sociaal
 • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

 • Inspiratie
 • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

 • Circulair
 • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]