Springfoto lancering Oxxer

Oxxer: Een prestatiesprong in beheer en onderhoud

draaijer+partners heeft een nieuw label voor beheer en onderhoud van gebouwen: Oxxer. Hiermee kunnen organisaties flink besparen op onderhoud én de kwaliteit ervan verhogen. In dit blog vertellen wij over dit product met een gedurfde belofte: gegarandeerd 20% besparing op onderhoud voor grotere vastgoedportefeuilles. Voor kleinere portefeuilles, vanaf 10.000 vierkante meter, zijn substantiële besparingen te realiseren.

Het beheer en onderhoud van gebouwen is een grote kostenpost voor organisaties. Er wordt vaak gewerkt met verschillende leveranciers waardoor sprake is van onvoldoende inzicht in contracten. Niet zelden sturen techneuten andere techneuten aan. Oxxer stelt de beheerorganisatie en de samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en leveranciers centraal. Een verbeterd gebruik van het gebouw en een verhoogd comfort, vertaald in tevreden gebruikers, gaat verder dan ‘de ketel moet goed werken en krijgt twee keer per jaar een onderhoudsbeurt’.

Wij wilden beheer en onderhoud op een andere manier vormgeven en we merkten dat onze klanten daar ook klaar voor waren. We gingen vanuit het eindresultaat denken in plaats van vanuit leveringsvoorwaarden. Dat begon vier jaar geleden en is nu uitgegroeid tot een apart label. Oxxer is ‘the next step’ in prestatiecontracten: we sturen hiermee proactief op gedrag en niet op contract.

Gratis quickscan

Een samenwerking met Oxxer verloopt in drie stappen. Tijdens een gratis quickscan wordt de huidige staat van onderhoud en de dynamiek van samenwerkingen bekeken. Daarna wordt de klant geadviseerd over een nieuwe aanpak, waarbij samenwerking centraal staat. Tenslotte implementeert Oxxer de verbeteringen. De klant wordt hierin volledig ontzorgd. Samen met de klant pakken we de regie op het resultaat. Oxxer blijft vier jaar lang betrokken om te zorgen dat het resultaat gegarandeerd blijft.

Een van de eerste klanten van Oxxer was het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, een ziekenhuis van 150.000 m2. Na een quickscan, interviews en workshops zijn een aantal businesscases geformuleerd die voor het beheer en onderhoud forse besparingen opleveren, evenals een betere kwaliteit van dienstverlening. Zo is voor het preventief en correctief onderhoud kritisch gekeken naar verdeling van werkzaamheden door het MST en de onderhoudsleverancier. Door bijvoorbeeld te kijken naar de werkzaamheden die de vaste leverancier had uitbesteed aan derden. Door hier juiste keuzes in te maken (zelf doen waar mogelijk, alleen zaken in contract laten met toegevoegde waarde vanuit leverancier) konden kosten worden bespaard. Daarnaast is gekeken naar het onderhoud bij minder kritische installaties. Hierop kon worden bespaard door frequenties van onderhoud te verlagen.

Van reactief naar proactief

De verbeterpunten waar wij met Oxxer bij klanten tegenaan loopt zijn uiteenlopend. Het kan zijn dat er onvoldoende kennis in de organisatie is op het gebied van contractmanagement, of van de wijze waarop systemen beter op elkaar kunnen worden aangesloten en geautomatiseerd. Een ander voorbeeld het energiezuiniger maken van de gebouwen. Ook daar verwachten wij van de leverancier toegevoegde waarde door resultaatgericht en actief te handelen in het proces. Tot slot zien wij dat het onderhoud vaak heel ad hoc geregeld is. De gemene deler is dat we altijd van reactief naar proactief gaan, met uiteindelijk een resultaatsverplichting voor de leveranciers.

Deze manier van werken zit in het DNA van draaijer+partners. Als adviseurs denken wij altijd in het belang van de klant. Het past bij ons om te werken op basis van het Rijnlandse model in plaats van het Angelsaksische. Daarbij gaat het om samenwerking op basis van een gemeenschappelijk belang en daardoor meerwaarde creëren – en niet zozeer om het ‘scoren’ van een deal.


Geschreven door: Edgar Anholts 

Meer weten over de Oxxer methode en de kansen op een prestatiesprong voor jouw organisatie? Wij komen graag kennismaken in een oriënterend gesprek om de mogelijkheden te verkennen en alle vragen te beantwoorden.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]