Pharos: de realisatie

De renovatie van kantoorpand Pharos in Hoofddorp is in meerdere opzichten een bijzonder project voor draaijer+partners: van de totstandkoming via de nieuwe draai tot de manier van samenwerking met andere partijen en de focus op het ontzorgen van de toekomstige huurders. In een serie van drie blogs vertellen diverse collega’s hier meer over. In aflevering 1 was Marco Sotthewes van de nieuwe draai aan het woord over de totstandkoming. In deze aflevering vertelt Simon de Ruig over het ontwerpproces.

Bij renovaties van gebouwen gaat het normaal gesproken vaak zo: de opdrachtgever heeft een doel voor ogen met het gebouw en stelt daarvoor een programma van eisen op. Daarin staat bijvoorbeeld welke typen ruimtes er in het gebouw moeten komen en welke voorzieningen er moeten zijn. Een architect maakt vervolgens een ontwerp waarin al deze eisen zijn verwerkt, waarna een aannemer de verbouwklus oppakt. De aannemer benadert vervolgens verschillende leveranciers voor de benodigde materialen of werkzaamheden. Het gevaar van deze traditionele aanpak is dat een opdrachtgever begint met hoge ambities, maar dat die tijdens het proces afbrokkelen – omdat het niet blijkt te passen binnen budget of omdat ambities binnen de leveringsketen steeds verder vertroebelen.

Bij Pharos is dat heel anders gegaan: de nieuwe draai heeft vier ambities geformuleerd om van het gebouw de gezondste werkcommunity te maken, en daarna de markt opgeroepen om mee te denken over de invulling daarvan. Uit die eerste oproep zijn een aantal partijen geselecteerd als preferred supplier.

draaijer+partners heeft als regisseur samen met de preferred partners en het ontwerpteam de oplossingen samengevat in één ambitiedocument. Hier staat dus in hoe wij de vier ambities van Pharos – maximum health, zero waste, total energy en vibrant community – concreet gaan invullen. Zo krijgt de 19de verdieping, die voor alle huurders beschikbaar is, straks een reload room: een WiFi-vrije ruimte waar mensen tot rust kunnen komen. Maar het document bevat ook informatie over bijvoorbeeld de toepassing van een verfsoort die geen giftige stoffen uitstoot en CO2 opneemt.

Betrokkenheid partners

Met deze werkwijze hebben we partijen uit de leveringsketen vanaf het begin betrokken om dit project binnen het tijdspad en budget af te ronden met behoud van onze ambities. We zijn hierin aan het pionieren en dat is heel leerzaam. Omdat we met veel partijen samenwerken, is het lastig om continu het volledige ontwerp met iedereen te bespreken. Daarom werken we in kleine teams waarin we delen van het ontwerp integraal uitwerken.

Ook bij de totstandkoming van de ontwerpplanning is betrokkenheid een belangrijke factor geweest. Normaal gesproken krijgen partijen van de projectmanager een globale planning mee waar ze op kunnen reageren. In plaats daarvan hebben wij in twee lean-sessies sámen een planning gemaakt en bijgesteld. Zo weten teamleden van elkaar waar ze mee bezig zijn en waarom. Tijdens de sessies werden werkzaamheden van verschillende disciplines op elkaar afgestemd. Wat ‘slechts’ een planning was, is een manier van samenwerken geworden.

‘Together we build’

Het credo in het Pharos-project is ‘Together we build the healthiest working community’. Wij geloven dat samenwerking en onderling vertrouwen een goede basis vormen voor het ontwikkelen van innovaties. Waar je in deze opzet dan wel mee te maken hebt, is het managen van verwachtingen. Doordat allerlei soorten partijen helemaal aan het begin van het proces hebben meegedacht, was de verwachting soms dat ze vrij snel daarna benaderd zouden worden met een opdracht. Dit was niet altijd het geval: in de ontwerpfase hoefden we bijvoorbeeld nog niet bij exploitatiepartijen aan te kloppen.

Een andere consequentie van deze werkwijze is dat je preferred suppliers echt de kans geeft om de opdracht binnen te slepen. Doordat we alle leveranciers benchmarken, komen er weleens prijsverschillen aan het licht. In plaats van direct voor een ‘goedkoop’ alternatief te kiezen – wat in een traditionele aanpak waarschijnlijk wel gebeurt – onderzoeken we samen waar verschillen vandaan komen. De ervaring leert dat alternatieve producten vaak minder goed voldoen aan onze ambitie voor gezondheid en duurzaamheid. Ik vind het mooi dat we, door vertrouwen te hebben in elkaar, er samen uitkomen.

Trots

We zijn er nog niet met Pharos; er zijn nog veel uitdagingen. Ondanks dat ben ik trots op de integraliteit die we hebben bereikt. draaijer+partners heeft dit project helemaal integraal aangeboden: Als regisseur voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie met als doel het verwezenlijken van de vier ambities van Pharos. Daarbij werden we vrij snel geconfronteerd met twee nieuwe huurders voor Pharos, terwijl we daar eigenlijk nog niet klaar voor waren. Ondanks de tijdsdruk die dat met zich meebracht, heeft het veel interessante inzichten en oplossingen opgeleverd. Dat geeft vertrouwen.

Lees ook het volgende blog over exploitatie van Marieke Winter uit deze blog-reeks.


Geschreven door: Simon de Ruig 

Meer weten over de realisatie van Pharos? Simon de Ruig vertelt jou er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]