Prettige luchtkwaliteit in leslokalen

De luchtkwaliteit in Nederlandse scholen is over het algemeen nog onvoldoende. Door de coronacrisis wordt dit nog eens extra benadrukt. Scholen beschikken vaak niet over een (in te regelen) ventilatiesysteem. In de zomer kun je de luchtkwaliteit meestal eenvoudig verbeteren door het open houden van de ramen en deuren. Dit zorgt dan voor voldoende frisse lucht met vaak een aangename, maar bij heel hete dagen voor een (te) hoge, temperatuur. In de (koude) winter is het geen optie om de ramen de hele dag volledig open te hebben; een tussenstand biedt mogelijk een goed alternatief.

Nu de winter bijna is aangebroken worstelen veel scholen met de vraag hoe ze een prettige luchtkwaliteit in de klaslokalen kunnen borgen. Het komt op dit moment geregeld voor dat de leraar de les onderbreekt om het klaslokaal te luchten. De Cedergroep, een schoolbestuur met vijf VO-scholen, had eenzelfde vraag. Wij hebben hen kunnen helpen met een praktische oplossing.

Grenswaarden luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in een gebouw wordt onder andere bepaald door kooldioxide (CO2)-concentratie, temperatuur en luchtvochtigheid. De Gezondheidsraad adviseert als minimum om ‘Frisse scholen klasse C’ te behalen, waarbij niet de grenswaarde van 1.200 ppm (parts per million) wordt overschreden. Een aangename temperatuur ligt voor scholen tussen de 18 en 22 graden; hoger of lager dan dit geeft discomfort. Een aangename luchtvochtigheid ligt tussen de 35 en 70%.

Het RIVM adviseert om de bestaande regelgeving ten aanzien van ventilatie te volgen. Dat betekent dat scholen zonder geavanceerd ventilatiesysteem vaak aangewezen zijn op het openen van ramen voor het op peil brengen of houden van de nagestreefde luchtkwaliteit.

Optimale balans tussen te openen ramen, tijdsduur en CO2-concentratie
In de winterperiode zorgen te open ramen voor een lage binnentemperatuur, vaak een reden om ze weer te sluiten. Hierdoor kan de CO2-concentratie boven het eisenniveau komen. Naast het openen of sluiten van de ramen hebben ook parameters zoals (de tijdsduur van) de bezetting van het lokaal effect op de luchtkwaliteit in een klaslokaal.

Bij één van de scholen van de Cedergroep hebben wij gedurende een langere periode met twee sensoren per lokaal de CO2-concentratie, temperatuur en luchtvochtigheid gemeten. Wij hebben deze gegevens gecombineerd met de in het leerlingeninformatiesysteem te vinden gegevens over de lokaalbezetting en de door de docenten bijgehouden duur van het openstaan van de ramen in de klas. De uitkomsten hebben wij eenvoudig gepresenteerd in een grafische weergave. Wij hebben daarop een intelligente tool ontwikkeld dat zou kunnen uitmonden in een overzichtelijk dashboard. Hiermee bieden wij de school en de docenten richtlijnen hoe om te gaan met de ventilatievoorziening in relatie tot de CO2-concentratie. Ook de roostermaker kan dit gebruiken om op basis van de verzamelde data leslokalen beter in te zetten.

Zo heeft de school een handvat om te bepalen wat haar meest optimale bezetting en benutting is. Een uitbreiding op de tool zou een realtime dashboard kunnen zijn, zoals ook bij het Zone.college in Doetinchem ontwikkeld is (zie onderstaande afbeelding), waarin in één oogopslag de daarvoor benodigde gegevens zichtbaar zijn. Dit biedt de docenten richtlijnen om een prettige luchtkwaliteit in hun lokaal te behalen; zo hoeven lessen niet te worden onderbroken vanwege een te hoge CO2-concentratie.

Geschreven door: Charlotte Rosenkotter en Erwin Alders

Onze intelligente tool kan scholen, docenten en roostermakers helpen om op basis van de verzamelde data leslokalen beter in te zetten.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]