Projectmanager: van generalist naar specialist

Als projectmanager bestaan je werkzaamheden vooral uit het bewaken van de GROTIK-aspecten. Het sturen op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. In nieuwbouw- en verbouwtrajecten zijn dit de basiselementen voor een goed proces. Gedurende het project worden voor diverse onderdelen specialisten ingehuurd, denk aan een installatieadviseur en een constructeur. Als in een project iets voorbijkomt moet je je als projectmanager verdiepen in een specifiek onderwerp, zo ben je ineens een ‘specialist’ in vleermuizen of in archeologische opgravingen.

Je zou kunnen zeggen daar huur je een specialist voor in. Maar waar je snel tegenaan loopt, is dat deze specialisten veelal niet gefocust zijn op tijd en geld, maar vooral op het dierenwelzijn of het behoud van speciale historische vondsten. Dit is heel begrijpelijk. Wij als projectmanagers, maar ook onze opdrachtgevers, willen hier niet aan voorbij gaan en willen ook de wet- en regelgeving niet omzeilen. Vaak is het belang om het project tijdig op te leveren en in gebruik te kunnen nemen groot voor onze opdrachtgevers. Onze taak hierin is zowel het doel van de opdrachtgever te realiseren (binnen planning), als ook binnen de wet- en regelgeving te opereren. Om goed met de specialist te kunnen meedenken over mogelijke opties en de te nemen stappen, is het belangrijk om zelf ook meer kennis op te doen. Zo word je naast generalist ineens ook specialist.

Vleermuisverblijfplaats en -route
Bij de realisatie van een nieuw onderwijsgebouw kregen we te maken met de aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen gebouw en met vleermuisroutes over het terrein. Om het gebouw te mogen slopen diende een ontheffingsaanvraag gedaan te worden en vervangende huisvesting voor de vleermuizen aangebracht te worden. Deze vervangende huisvesting moest ook nog een jaar eerder aanwezig zijn, zodat de vleermuizen hieraan konden wennen. Vooral de vleermuisroute was in dit geval lastig. Op het moment dat het gebouw gesloopt is, kunnen vleermuizen zich namelijk niet meer goed oriënteren. Om dit te voorkomen, is een gordijn gemaakt dat elke nacht dicht is en zo het gebouw nabootst. Door een intensieve samenwerking met het adviesbureau en de provincie is de planning niet vertraagd.

“Het opgraven van archeologische vondsten is niet prettig voor de projectplanning en het halen van de datum voor ingebruikname. Maar als er dan vondsten aangetroffen worden, dan is het wel bijzonder dat het heel oud Trechterbeker aardewerk uit de periode 3400-2850 voor Christus is.”

Archeologische vondsten
Ook kregen we in dit project te maken met archeologische vondsten. Na een quickscan bleek dat het terrein archeologisch interessant kon zijn en was vervolgonderzoek nodig. Hierbij worden grote vlakken grond geheel onderzocht. Hieruit bleek dat er inderdaad archeologische vondsten aanwezig waren en vervolgens werd het gehele bouwterrein aangemerkt als archeologische opgraving. Deze werkzaamheden zijn kostenintensief maar, voor het project nog belangrijker, ook tijdsintensief. Intensief overleg met de aannemer en de archeoloog over de te nemen stappen en mogelijkheden om de vertraging op de planning zo minimaal te laten zijn, leidde toch tot ingebruikname voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

Quikscan bij aanvang
Bij al deze werkzaamheden blijkt dat het lastig is om de planning te bewaken. Om hier als projectmanager goed op in te spelen is het belangrijk bij de start van het project deze risico’s direct inzichtelijk te maken. Dit kan door middel van een quickscan van het project op al deze thema’s (archeologie, ecologie, bodem, asbest, bodem, et cetera). Hoe eerder hierover duidelijkheid ontstaat, hoe beter de planning kan worden opgesteld en vervolgens worden bewaakt.


Geschreven door: Nynke Wolters 

Wil jij meer weten over de specialismen waar jij als projectmanager mee te maken kunt krijgen? Nynke vertelt er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]