De school moet zich schikken naar de wensen van de gebruikers

De veranderende rol van huisvestingsadviseurs
Ontwikkelingen in de onderwijsbranche zorgen ervoor dat de rol van adviseurs in ontwerp- en bouwtrajecten ook verandert. Onder andere door het Covid-19 virus hebben we geleerd dat onderwijs meer is dan alleen het overbrengen van het cognitieve. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk, voor alle niveaus van onderwijs. Daarnaast zien we dat afstandsleren en digitaal onderwijs prima mogelijk zijn, maar dat er wel een goede balans moet zijn. Rondom deze twee inzichten – sociaal en digitaal – moeten we op zoek naar een nieuwe manier van lesgeven en de wijze waarop we de gebouwen, de dienstverlening en de ondersteunende interne diensten daarop laten aansluiten.

In ieder geval is het belangrijk om nog meer en beter te luisteren naar leerlingen en docenten, zodat we kunnen komen tot een omgeving die past en aansluit bij hun wensen en behoeften.  De huisvesting zal een aantal nieuwe behoeften moeten vervullen en daarop aangepast moeten worden. Dit verschilt uiteraard per type onderwijs. Zo zijn online onderwijs en afstand houden bij praktijklessen in het beroepsonderwijs vrijwel onmogelijk. Ook per school en per leerling is de behoefte anders. Ik denk dat we nog meer gaan richting maatwerk, naar positief discrimineren. Terwijl we nu zoeken naar en sturen op uniformiteit.

Huisvesting die aansluit bij de dienstverlening
Huisvestingsadviseurs moeten gebruikers en opdrachtgevers nog meer uitdagen om beter naar hun wensen te kijken. Door de leerlingen of studenten centraal te zetten, krijgen we nieuwe inzichten en kunnen we meer radicale keuzes maken. Scholen kunnen zich in huisvestingsvraagstukken nog meer onderscheiden door functies in het gebouw op te nemen of leerlingen diensten aan te bieden die aansluiten bij hun visie op onderwijs.

Als facilitair- en exploitatiemanager vind ik het interessant om ook te kijken naar de ‘dienstverlening’ die een school kan aanbieden. In de zorgsector zien we steeds meer ambitie om in te zetten op preventie, waarbij de kosten voor de baten uitgaan. Hoe mooi zou het zijn om daar ook in het onderwijs mee te starten? Bijvoorbeeld door bewegingsonderwijs, ‘staand’ leren, verbinding met buiten en gezonde maaltijdvoorzieningen. Diverse studies tonen aan dat op dit terrein flinke winst te behalen is, maar dat vraagt dan wel om een andere en bredere aanpak waarbij het primaire proces en de ondersteunende diensten elkaar kunnen versterken. Beide moeten dan ‘een beetje’ veranderen.

(Leestip: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sport en bewegen op de basisschool)

Onderwijsgebouwen van de toekomst
Duurzame, gezonde en sociale onderwijsgebouwen dragen bij aan de toekomst. Deze punten zouden verplicht op de agenda moeten staan bij ieder huisvestingsproject. Naast het uitdagen van opdrachtgevers, zullen adviseurs ook de gesprekken met leveranciers en andere betrokken bouwpartijen hier actief op moeten sturen. Hoe meer deze onderwerpen gemeengoed worden, hoe betaalbaarder en bereikbaarder de mogelijkheden worden. Zo kunnen wij nog meer de positieve verhalen en geleerde lessen delen, zodat andere partijen hiervan kunnen leren. En zodat alle leerlingen in een prettig schoolgebouw kunnen leren.

 

Dit blog is opgesteld naar aanleiding van het debat van Schooldomein, waarin diverse huisvestingsadviseurs als experts samen spraken over ‘Exploitatie als beleving van de plek en de omgeving’. Een weergave van dit debat is terug te vinden in Schooldomein nummer 6.

"Scholen kunnen zich meer onderscheiden door functies in het gebouw op te nemen of diensten aan leerlingen te bieden die aansluiten bij de visie op onderwijs."

Casper Meinders, adviseur draaijer+partners

Nieuwste blogs

  • Inspiratie
  • Werk
september 2021

We presenteren: de werkomgeving van 2030

In een bewogen jaar wat, mede door Corona, een enorme gamechanger lijkt te zijn geweest […]

  • 1.5 meter
  • Werk
augustus 2021

Van de nood een deugd maken: socialere, gezondere en slimmere huisvesting na Covid-19

Organisaties zoeken naar het nieuwe evenwicht in de 1.5 meter maatschappij. Het Covid-19 virus maakt […]

  • Gezond
  • Werk
augustus 2021

Tips voor gezond thuiswerken

Het versoepelde advies voor thuiswerken werd zo vlak voor de zomervakantie toch weer aangescherpt. Dat […]