Stikstofproblematiek voor de gebouwde omgeving

Op woensdag 29 mei 2019 sprak de Raad van State zich uit over het gebruik van stikstof. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mocht niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat veel bouwactiviteiten stil zijn komen te liggen. 

Programma Aanpak Stikstof 
Nederland beschikt over ruim 2000 beschermde natuurgebieden. Met het PAS werd vooruitlopend toestemming gegeven op toekomstige bouwprojecten of (bouw)activiteiten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor deze gebieden. Na de uitspraak van de Raad van State is het vooraf verlenen van toestemming niet meer toegestaan, omdat dit strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Het Europese Hof oordeelde namelijk dat de positieve gevolgen van de (bouw)activiteit vooraf vast moeten staan. Dat is bij PAS niet het geval.

Natuurvergunning  
Voor bouwprojecten in de nabijheid van deze 2000 natuurgebieden moet nu een natuurvergunning worden aangevraagd. Ook moet vooraf kunnen worden aangetoond dat de maatregelen positieve gevolgen hebben voor deze gebieden. Voor veel (bouw)projecten betekent dit dat ze stil zijn komen te liggen en naar een oplossing moeten zoeken om verder te kunnen gaan. Dit is niet eenvoudig en een nieuwe crisis dreigt hiermee voor de bouwsector.

Stikstofuitstoot Nederland  
Hoe nu verder? Oud-minister Johan Remkes adviseerde onlangs in zijn rapport om de maximumsnelheid te verlagen en de veestapel rond natuurgebieden in te krimpen. Hij deed dit op basis van de meetgegevens die het RIVM heeft gemeten aan de hand van hun 139 meetstations en 6 ammoniakstations. De stikstof uitstoot die zij in 2018 hebben gemeten, is als volgt opgedeeld:

 • 32% buitenland, hier hebben wij geen invloed op
 • 46% landbouw, voorstel om veestapel te halveren
 • 6% wegverkeer, voorstel maximumsnelheid naar 100 km op wegen in of nabij de 2000 gebieden
 • 2% overig verkeer
 • 6% huishoudens
 • 3% scheepvaart
 • 1% industrie
 • 4% overig

Toch bieden de voorstellen uit het rapport Remkes onvoldoende oplossing voor het volledige stikstof probleem in Nederland. Bouwers en ontwikkelaars moeten dus zelf met oplossingen komen. De stikstof uitstoot die tijdens de bouw en het gebruik wordt veroorzaakt, moet dus worden beperkt of verminderd. Hoe je dit in de praktijk het beste toe kunt passen, leg ik graag uit in mijn volgende blog ‘Stikstof vriendelijk bouwen doe je zo!‘.


Geschreven door: Paul Dielissen 

Meer weten over de stikstofproblematiek rondom de gebouwde omgeving? neem dan contact met ons op.

Nieuwste blogs

 • Sociaal
 • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

 • Inspiratie
 • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

 • Circulair
 • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]