TOUKOMST; de bewoners weer de baas over Groningen

Misschien wel het grootste burgerparticipatieproject in een fantastische provincie vol met boze Groningers. Een zak geld van 100 miljoen als goedmaker? Het geld is bedoeld om de ideeën van de bevolking voor een betere toekomst te realiseren. Hoe zien de bewoners van Groningen hun ideale provincie in 2040 en hoe komen we daar? Dat is de vraag die centraal staat in project Toukomst: Wat zou jij doen met 100 miljoen?

De Groningse provincie heeft de afgelopen jaren vele tegenslagen gekend. Het is een krimpregio en daarbovenop kwam problematiek rondom de aardgaswinning. De vele aardbevingen hebben geleid tot grote schade zowel fysiek aan de gebouwen, als mentaal bij de mensen. De bevolking is het vertrouwen in de politiek kwijt. Nationaal Programma Groningen en West8 maken in project Toukomst daarom de inwoners ‘de baas’ over deze 100 miljoen euro. De ideeën van de bewoners worden vertaald naar projecten om samen te bouwen aan de toekomst van de hele provincie Groningen; Samen, van onderop, voor elkaar.

900 ideeën, 12 thema’s, 59 projecten
Het afgelopen jaar zijn meer dan 900 ideeën ingebracht door bewoners uit de hele provincie, variërend van een speeltuin tot de aanleg van een sneltrein, van zonnepanelen voor de buurt tot het planten van 100 hectare bomen. Deze ideeën zullen uiteindelijk moeten leiden tot complete en concrete projectvoorstellen, die gekozen kunnen worden door een burgerpanel. draaijer+partners helpt West8 en het Nationaal Programma Groningen om de ideeën van de inwoners kwalitatief verder te brengen en toetsbaar te maken. We hebben alle projectplannen van feedback voorzien en gecoacht op kwaliteit en mate van concreetheid. Er is gekozen om de initiatieven niet te ‘stelen’, maar juist de inwoners te vragen om deze ideeën verder uit te gaan werken om tot een aanzet voor een project te komen.

De kernwaarden waar een uiteindelijk ‘Toukomstproject’ aan moet voldoen zijn: samen, van onderop, toekomstbestendig en voor de hele provincie. Om de losse ideeën krachtiger te maken zijn 900 bedenkers gevraagd digitaal met elkaar samen te werken. Er zijn namelijk veel ideeën die overlappen en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo zijn 12 thema’s bepaald waarbinnen alle ingebrachte ideeën vallen.

Hierin zie je terug waar de inwoners willen dat Groningen in investeert. Na twee digitale rondes en een live ronde, waarin we veel initiatiefnemers hebben mogen ontmoeten, helpen, coachen en koppelen, zijn er nu 59 gebundelde plannen.

Hoe de pot met geld verdelen?
Een panel, gevormd door loting bij de notaris, mag nu een advies uitbrengen hoe de 100 miljoen euro verdeeld moet worden over deze 59 plannen. Een erg ingewikkelde opgave, want wat is het beste voor de provincie? Welke plannen zijn vernieuwend genoeg, welke plannen worden niet al vanuit andere subsidies gesteund? Op deze vragen moet het panel komende weken antwoord geven. Wij zijn blij dat wij het geld niet hoeven te verdelen. Er zijn zoveel manieren om de provincie te helpen, te innoveren, mooier te maken of recht te doen aan haar geschiedenis. Het zou erg moeilijk zijn om die verdeling te maken.
In ons advies aan het panel hebben wij, naast een korte analyse van alle 59 projecten, ook met een andere blik gekeken. Door naar de bredere behoefte te kijken die onder de projecten ligt, zie je dat er een basisinfrastructuur mist. Voorbeelden hiervan zijn een landschapsatelier dat een masterplan maakt en bewaakt rondom de natuur en haar inrichting in Groningen. Of een vastgoedfonds dat onder andere monumenten, kerken, maar ook maatschappelijk vastgoed opkoopt, opknapt en in de markt zet voor goede initiatieven. Door de basis goed in te regelen, kan er worden gebouwd aan een nog mooier, sterker en Toukomstbestendig Groningen.

Met enthousiasme samen werken aan een toekomstbestendige invulling
Een dergelijk groot maatschappelijk project is niet standaard voor draaijer+partners. Onze expertise zit met name in de gebouwde omgeving en haar gebruikers en in het haalbaar, realiseerbaar maken van plannen. Zo zit in de helft van de projecten een vastgoedopgave, in de vorm van buurthuizen, een theater, ontmoetingsplekken, toeristische trekpleisters en kenniscentra. Bijna alles is direct of indirect verbonden aan een fysieke omgeving. Ook heeft onze ervaring met het maken van businessplannen de groepen geholpen door ze te wijzen op stappen die genomen moeten worden om tot een project te komen. Soms is het stellen van vragen genoeg om een groep een impuls te geven in hun plannen.
draaijer+partners heeft, maar ook ikzelf heb, een sterke band met Groningen, vonden het inspirerend om te zien hoeveel mensen er begaan zijn met hun provincie. Een van de mooie dingen aan Toukomst zijn de ontmoetingen tussen mensen. Het samenbrengen van gelijkgestemden, de mensen achter de ideeën met elkaar verbinden en ze daarna samen verder te zien werken. Deze enthousiaste en energieke mensen zijn de kartrekkers in de provincie.
De afgelopen periode zijn we voor vergaderingen, overleggen en bundelsessies op veel plekken in de provincie geweest. We kunnen alleen maar zeggen dat het een prachtige provincie is met zeker Toukomstperspectief!

Geschreven door: Patrick Regterschot

Het afgelopen jaar zijn meer dan 900 ideeën ingebracht door bewoners uit de hele provincie. Deze ideeën zullen uiteindelijk moeten leiden tot complete en concrete projectvoorstellen, die gekozen kunnen worden door een burgerpanel.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]