Uitdagingen voor de VVT-sector

De VVT-sector, waaronder Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties vallen, staat de komende jaren voor de nodige uitdagingen. Door de dubbele vergrijzing (aantal ouderen neemt toe en men wordt gemiddeld steeds ouder) neemt de vraag naar (intensieve) zorg de komende jaren sterk toe. Verwachting is dat bijvoorbeeld het aantal ouderen met psychogeriatrie-problematiek in 2040 verdubbeld zal zijn. Tegelijkertijd weten we dat binnen nu en tien jaar ruim één derde van de werknemers in de sector de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gekoppeld aan de actuele personeelstekorten, stemt dit niet optimistisch.

Ontwikkelingen in de zorg
Zelf ben ik ben een aantal jaren niet werkzaam geweest in de sector. In die tijd is er op bepaalde terreinen veel veranderd, maar op andere vlakken ook weer niet. De private zorg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig zijn er diverse ketens van voorzieningen die de ‘bovenkant’ van de markt goed bedienen. Ook de interesse van beleggers en investeerders is groeiende. In de reguliere zorg lijkt het soms of de tijd stil heeft gestaan. Vraagstukken waar ik organisaties vijftien jaar geleden mee zag worstelen, zijn bij veel organisaties vandaag de dag nog steeds niet op orde. Basale zaken als voldoen aan wet- en regelgeving, bedrijfsvoering, klantgerichtheid en financiën, zijn nog steeds voor verbetering vatbaar.

Budget verstrekking eten en drinken
Een goed voorbeeld vind ik het budget voor het verstrekken van eten en drinken in de zorgprofielen en het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Als je aan de gemiddelde zorgcontroller vraagt wat dit budget is, krijg je meestal een antwoord dat dit ‘rond’ de € 12,00 per bewoner per dag bedraagt. Als je googelt op ‘VPT’ en ‘budget voeding’, vind je op internet geen exact bedrag. Ook instanties als het Zorginstituut en Actiz hebben hier niet direct een antwoord op; het bedrag van € 12,00 is dan ook achterhaald. Het dateert uit een onderzoek dat ruim tien jaar geleden is gedaan. Het budget waar instellingen vandaag de dag mee zouden moeten rekenen ligt in de buurt van de € 16,00. In de vele zorgprojecten die wij vanuit draaijer+partners begeleiden, zien wij dat dit budget in het algemeen ruimschoots wordt overschreden. Dit is dus voor de meeste organisaties een behoorlijke extra kostenpost waar men maar lastig grip op krijgt.

Woonwensen van ouderen
Ook op het gebied van wonen zijn er nodige uitdagingen. Veel senioren hebben vandaag de dag behoefte aan woonoplossingen waar men zich veilig voelt, andere mensen kan ontmoeten en waar welzijn, diensten en comfort wordt geboden en waar zorg (op maat) beschikbaar is. Het gaat dan vooral om de middengroep: de groep met AOW tot circa drie keer modaal. Deze groep representeert een groot deel van de populatie ouderen, die (nog) geen intensieve zorgvraag heeft en waarvoor de private woon-zorgvoorzieningen (bovenkant van de markt) financieel niet haalbaar zijn. Deze groep heeft behoefte aan woonvormen met kwalitatief goede ‘hotelmatige’ diensten, waarbij regie bij de bewoner ligt, maar men keuzevrijheid heeft en deze diensten voldoen aan beleving, gastvrijheid én betaalbaarheid.

Tijd voor vraaggerichte woonconcepten
Wij zien vaak dat ‘regie bij de bewoner’ vaak wordt verward met ‘niets regelen voor de bewoner’. Het gaat echter om keuzevrijheid en ontzorgen. Wij zien bij ouderen (en ook hun kinderen) een enorme behoefte aan het verzorgen van diensten ‘achter de voordeur’. Dit kan een boodschappenservice zijn, maar ook het ontstoppen van de gootsteen of het inregelen van de televisie. Organisaties die erin slagen om, ook in het licht van het advies van de Commissie Bos (advies over toekomst zorg thuiswonende ouderen), dit te vertalen naar vraaggerichte woonconcepten, waar ouderen zich veilig voelen, sociale contacten kunnen onderhouden en waar zij ‘zorg op maat’ en ‘service naar wens’ kunnen krijgen, zullen de komende jaren de ‘strijd’ om deze middengroep gaan winnen.

Geschreven door: Harold Hinfelaar

Wil jij meer weten over over onze kennis en ervaring binnen de ouderenhuisvesting en woonconcepten? Neem dan contact op met Harold Hinfelaar.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]