Van de nood een deugd maken: socialere, gezondere en slimmere huisvesting na Covid-19

Organisaties zoeken naar het nieuwe evenwicht in de 1.5 meter maatschappij. Covid-19 maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar en afhankelijk wij (van elkaar) zijn. Niet alleen bedrijven onderling maar ook medewerkers binnen een bedrijf. Hoe gaan we met elkaar samenwerken in deze nieuwe realiteit?

Veel van de ontwikkelingen die wij zien zijn gericht op ‘het hier en nu’. Wat kunnen we doen om onze bedrijfsvoering zodanig in te richten dat mensen snel en veilig aan het werk kunnen? Wat daarbij vaak niet of onvoldoende in overweging wordt genomen, is wat corona gaat betekenen als dit een langjarige impact op onze maatschappij gaat hebben.

Een toekomstvisie op de 1.5 meter werkomgeving is onontbeerlijk. Maak daarvoor goed doordachte plannen om als organisatie te kunnen functioneren met de risico’s van een pandemie, zoals het coronavirus. Niemand weet exact wat de toekomst ons brengt. Maar we voorzien dat dit voor lange tijd impact heeft op onze leef- en werkomgeving.

Nieuw evenwicht tussen mensen, middelen en processen
Binnen deze nieuwe werkelijkheid moeten we samen zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is een collectieve uitdaging om tools en middelen te ontwikkelen die de gewenste werkwijze en het beoogde gedrag ondersteunen.
Een corona-proof werkplek gaat wat ons betreft over het vaststellen van het nieuwe evenwicht tussen mensen, middelen en processen. De afdelingen HRM, Communicatie, Vastgoed- en Facility management moeten nadrukkelijk samenwerken om die werkomgeving te realiseren. Zo kunnen zij samen zorgen voor de invoering van de nodige, bij de bedrijfscultuur passende, functionele en organisatorische maatregelen.
Als er dan tóch naar dat nieuwe evenwicht wordt gekeken, kijk dan ook direct verder naar de maatschappelijke uitdagingen die binnen je eigen organisatie spelen, zoals het realiseren van een duurzame energie-neutrale werkomgeving of een aantrekkelijke organisatie voor jong en nieuw talent.

Toegevoegde waarde van huisvesting
Je zou eigenlijk het ‘Apple-effect’ voor je eigen gebouw moeten creëren (perfecte gebruikerservaring, apparatuur werkt altijd, service is fantastisch). Zorg voor een werkomgeving met hoogwaardige dienstverlening en een aanbod van services die tot in de kleinste details doordacht zijn. Dit levert ook nog eens toegevoegde waarde, want het verhoogt de arbeidsproductiviteit aantoonbaar. Minder ziekteverzuim door goed klimaat en licht, betere benutting van ruimte, gezonde medewerkers omdat ze goed kunnen eten in het bedrijfsrestaurant en lekker kunnen werken zonder afleiding in massale kantoortuinen en bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een stoel-massage van de zaak, het gaat allemaal over het verhogen van waarde.

Wat is daar dan voor nodig
Als gezegd, beperk je nu niet tot alleen de voor de hand liggende corona maatregelen voor social distancing (zoals anderhalve meter cirkels, looproutes en ‘coronaschermen’). Zorg in je directie- of  bestuurskamer dat ook met andere disciplines dat waarde-effect goed inzichtelijk wordt gemaakt. Die som valt meestal verrassend positief uit. Daar hebben we ondertussen best veel onderzoek naar gedaan dat overtuigende inzichten oplevert. Neem bijvoorbeeld het feit dat een goede werkplek circa 10% meer arbeidsproductiviteit oplevert. Zet dat eens af tegen je totale loonsom en je hebt snel een prima businesscase.

Meer over dit onderwerp op de onze webpagina 1punt5 huisvesting.

Geschreven door: Marieke Winter

Wij zijn je graag van dienst bij de ontwikkeling van een toekomstvisie op huisvesting die waarde toevoegt en klaar is voor de de 1.5 meter samenleving.

Nieuwste blogs

  • Inspiratie
  • Leer
juli 2021

Alles onder één dak, maar het dak is het minst belangrijke

Kindcentra, in welke vorm dan ook, zijn niet meer weg te denken uit Nederland. Deze […]

  • Inspiratie
  • Werk
juli 2021

De perfecte combinatie: advies geven en dit zelf implementeren

Laten we beginnen met het wegnemen van het understatement dat draaijer+partners een adviesbureau is. Jazeker, […]

  • Inspiratie
  • Leer
juli 2021

De school moet zich schikken naar de wensen van de gebruikers

De veranderende rol van huisvestingsadviseurs Ontwikkelingen in de onderwijsbranche zorgen ervoor dat de rol van […]