Vijf vragen aan Bertina Seffinga, adviseur bij draaijer+partners

Bertina Seffinga werkt al sinds 2005 bij draaijer+partners. Begonnen als projectcoördinator, later projectmanager en nu werkzaam als adviseur. Na het afronden van haar studie in Leeuwarden aan de NHL School of Built Environment koos zij het vervolg Real Estate & Housing aan de TU Delft met als afstudeerrichting projectmanagement. Haar scriptie schreef ze over prestatiecontracten uit het oogpunt van de aannemer. Een onderwerp dat haar nog steeds bezighoudt, maar nu vanuit de zijde van de opdrachtgever. Tijdens haar studie deed ze haar eerste werkervaring op bij PVM. Na haar studie stuurde ze een open sollicitatie naar draaijer+partners en kon gelijk in Groningen aan de slag. Wij stelden haar vijf vragen.

1. Hoe ziet een werkdag van een adviseur er uit?
Als de agenda het toelaat start ik de dag met het checken en afhandelen van de mail. Vervolgens maak ik een takenlijst om mijn eigen werk te plannen en organiseren en kijk ik op Tenderned welke interessante projecten en nieuwe kansen er in de markt zijn waarin draaijer+partners een rol zou kunnen spelen.  De rest van de dag is gevuld met bijvoorbeeld het houden van een workshop bij een opdrachtgever, een vergadering om de voortgang te bespreken, een rapport te schrijven of met een afspraak om een resultaat te presenteren.

Als projectmanager was ik veel meer aan het regelen en organiseren en soms aan het troubleshooten. Nu is er meer ruimte voor gesprekken en het analyseren van informatie. Tijdens workshops is het zaak om zo veel mogelijk nuttige informatie op te halen. Dat kan bijvoorbeeld het vaststellen van ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zijn. Of over samenwerken in een nieuwbouwproject of in onderhoudscontracten. Dan probeer ik helder te krijgen wat het organisatiedoel, kansen en risico’s, sterktes en zwaktes zijn. Ook speelt bij veel van mijn opdrachtgevers de Europese aanbestedingswet een rol. Bij het schrijven van een adviesrapport is het van belang alle informatie en berekeningen in een goede structuur te gieten. Vaak staat in mijn adviezen het gezamenlijk belang centraal.

2. Waar ben je het meest trots op? 
Trots ben ik vooral op de aanbesteding zonder ontwerp van het zwembad in Hardenberg. Daar hebben we iets heel moois opgeleverd: een functioneel, ruimtelijk en heel licht zwembad met mooie zichtlijnen en extra waarde voor de opdrachtgever, omdat extra besparingswensen voor water en energie en een wellness gerealiseerd konden worden.

Veel mensen hebben het vooroordeel dat aanbestedingen op basis van alleen een Programma van Eisen en een budget ‘een recht toe recht aan doos’ opleveren en verder niets. Vertrouwen was hier het sleutelwoord in de samenwerking en zo kon de bouwer toegevoegde waarde leveren in het ontwerp en realisatie van het zwembad.

3. Wat vind je het leukste aan je werk?
Dat de mensen zich herkennen in alle informatie die ik feitelijk vertaald heb, ook al zouden ze het misschien soms graag anders zien. Wij kunnen het niet mooier maken dan de werkelijkheid. De mooiste uitdaging zit in de vertaling van alle informatie naar het eindproduct en welke stappen en/of welke veranderingen dan nodig zijn.

4. Waar heb je het meeste van geleerd?
Onze verantwoordelijkheden en zorgen binnen een project gaan veelal over haalbaarheid en geld. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de verantwoordelijkheid voor de mensen die dagelijks, in verschillende sectoren, in het primaire proces zitten. Wij als adviseurs en managers moeten veel meer denken vanuit het primaire proces en het gebruik, zodat de omgeving geen belemmering is om goed te functioneren en prettig te werken.  Daarnaast leer ik veel door evaluaties, de 360 graden feedback methode en de inzichten vanuit de talentmanagementmethode TMA en de drijfveren vanuit management drives.

5. Wat zijn jouw tips voor (bijna) afgestudeerden?
Durf te vragen. Liever een vraag te veel en op tijd gesteld dan niet of te laat. Blijf dus niet worstelen als je het even niet weet. En koppel regelmatig terug aan je collega’s. Onze open kantoren nodigen daarvoor zeker uit. Benader het positief: Bewijs jezelf door op tijd de juiste vraag te stellen!


Geschreven door: Bertina Seffinga 

"Door vertrouwen en een optimale samenwerking, kan je als adviseur ambities vormgeven en het beste resultaat uit een omgeving halen."

Bertina Seffinga

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]