Energietransitie

Vijf vragen aan Maarten Epema over de energietransitie

Nederland wordt steeds minder afhankelijk van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Wat betekent dit voor vastgoedeigenaren? Maarten Epema, adviseur duurzame innovatie bij draaijer+partners en energiestrateeg bij de gemeente Zwolle, geeft antwoord.

Waarom moeten gebouweigenaren nadenken over de energietransitie?

“Het kabinet bereidt een nieuw klimaatakkoord voor, waarin de gebouwde omgeving een belangrijk onderdeel is. We moeten van het aardgas af én we moeten ons energieverbruik gaan minderen. Gemeenten gaan de komende jaren in hoog tempo kijken wat er in de plaats van aardgas komt. In die gebiedsplannen komen ook gebouweigenaren aan de beurt. Dat zijn particulieren, maar ook bedrijven en instellingen.”

Het is dus wachten op de plannen van je eigen gemeente?

“Zeker niet. Afwachten is absoluut niet aan te raden. Alle vastgoedeigenaren zouden zelf al moeten nadenken over passende oplossingen en hun eigen strategie bepalen. Je kunt ook contact zoeken met de gemeente om te kijken welke plannen er zijn. Als alternatief voor aardgas zijn er grofweg drie opties: warmtenetten, duurzaam gas of volledig elektrisch. De keuze is afhankelijk van de locatie. Kijk welke infrastructuur al beschikbaar is, zoals een warmtenet. Ga na of je zelf energie kunt opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Misschien kun je met andere bedrijven een warmte-koudeopslag aanleggen op het bedrijventerrein, of is er oppervlaktewater in de buurt waar je warmte en koude uit kunt winnen.”

Hoe moet je dit aanpakken als gebouweigenaar, heb je tips?

“Maak voor de korte termijn een inventarisatie van je energieverbruik en een verbeterplan om het verbruik te verminderen. Ontwikkel een langetermijnstrategie om mee te gaan in de energietransitie. Wat is de energetische staat van je vastgoed, hoe kun je het energieverbruik verminderen en zijn er op korte termijn vervangingsinvesteringen nodig? Gebruik die momenten om slim te investeren in een langetermijnoplossing. Zo begeleiden wij een ouderenzorginstelling in Rotterdam die twee jaar geleden bijna een ton heeft geïnvesteerd in een nieuwe gasketel voor een van haar locaties. Als ze geweten hadden dat ze zowat bovenop een warmtenet zitten, hadden ze dat waarschijnlijk nooit gedaan. Want nu willen ze al hun locaties op het warmtenet laten aansluiten.”

Hoe urgent is dit eigenlijk, we gaan toch in 2030 pas helemaal van het gas af?

“Het afsluiten van het aardgas begint nu al en er komen steeds meer wettelijke normen die je dwingen om duurzame keuzes te maken. Als je dit op tijd en op een doordachte manier oppakt, kan het je nu al veel geld schelen. Grote vastgoedbeheerders betalen al snel een miljoen euro per jaar aan energie. Als je nu energiemaatregelen neemt in je gebouw en zorgt dat installaties slimmer op elkaar en op het gebruik zijn ingeregeld, kun je zo’n 20 procent van de kosten besparen. Daar kun je vandaag al mee beginnen. Wie nu zijn eigen strategie bepaalt, kan maatregelen nemen op het voor de organisatie meest gunstige moment. Dan word je straks niet gedwongen om op ongunstige momenten extra kosten te maken of al gedane investeringen vervroegd af te schrijven om alsnog aan de regels te voldoen.”

Daar moet je vast veel expertise én voldoende financiële middelen voor in huis hebben.

“Het is vooral een kwestie om slim, dus op het juiste moment, te investeren. Een energiecoördinator aanstellen kan helpen om het overzicht op de lange termijn te bewaken. Maar er zijn ook steeds meer marktpartijen die investeringen voor je kunnen doen en duurzame energie aanbieden via een leaseconstructie. Andere bedrijven of consortia bieden integrale oplossingen aan waarbij zij de hele energiehuishouding overnemen op basis van jouw onderhouds- en energiebudget. De mogelijkheden voor alternatieve oplossingen nemen met de dag toe.”


Geschreven door: Maarten Epema 

‘Nu beginnen, kan veel geld schelen’

Maarten Epema

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]