dashboard

Waardecreatie door vastgoeddata

Door Covid-19 zijn we gebouwen anders gaan gebruiken. Om medewerkers goed te faciliteren, moet er door ICT een werkplek thuis geboden worden. Daar horen diensten bij om medewerkers verbonden te houden met de eigen organisatie. En dat levert ‘ruimte’ op binnen het traditionele (kantoor)gebouw die niet onbenut kan blijven. In zowel werk-, zorg- als leeromgevingen vraagt dit om bedrijfsmatige oplossingen die de traditionele afdelingen binnen een organisatie niet meer individueel op kunnen lossen. Ons advies: doorbreek het denken in stafdiensten en kijk integraal naar de bedrijfsvoering.

Erwin Alders en Casper Meinders presenteerden tijdens de online masterclass Vastgoeddata van IVVD op 21 januari 2021 hoe draaijer+partners een integrale aanpak hanteert. Data over het gebouw en het gebruik geven inzichten die je kunt vertalen naar een beter gebruik. Hierdoor creëer je een omgeving die mensen helpt en waar mensen zich comfortabel voelen. Een omgeving waar mensen grip hebben en continu kunnen bijsturen en het maximale uit zichzelf halen om optimaal te kunnen presteren.

draaijer+partners verzamelt data uit bestaande (gebouwgebonden) systemen waarmee we zicht krijgen in het gebruik van het gebouw. Maar ook over de behoefte aan én waardering van de dienstverlening. Door deze twee stromen te combineren, creëren we nieuwe inzichten waarmee je integraal kunt sturen. Dat resulteert in business cases en value cases. Kosten besparen en waarde toevoegen trekken daarbij gelijk op.

Met data en technologie genereren we inzichten die waarde toevoegen aan de uitdagingen van morgen.

Bij een value case brengen we de gezamenlijke waarde en de verschillende individuele belangen in kaart. Dit begint bij het identificeren van de ambities en doelen van de organisatie, en eindigt bij het meten van de resultaten en dit gebruiken voor nieuwe waardecreatie. Deze werkmethode benadrukt het gezamenlijke belang en stuurt op het verlagen van de kosten en verhogen van de gezamenlijke meerwaarde.

Innoveren door samenwerking zorgt voor een optimale huisvesting op lange termijn. draaijer+partners deed dit al voor onder andere het Zone.college in Doetinchem.

Een juiste omgeving voor maximaal rendement, optimale prestaties en continue grip.

Om aan de slag te gaan met vastgoeddata, vormt een quickscan de basis. Hiermee geven we antwoord op de volgende vragen: Wat is het doel? Hoe kunnen data daaraan bijdragen? Wat is de waarde daarvan en weegt dit op tegen de kosten? Hiermee doorlopen we de eerste stappen van onze integrale benadering die waarde creëert.

De WELL Building Standard wordt gebruikt om op een eenvoudig manier de complexe impact die de omgeving op de mens heeft te duiden en hun welzijn te bevorderen. Met de Wellzijnsmeter kan in kaart gebracht worden hoe gezond en sociaal een werkomgeving is. Dit gebeurt aan de hand van de inventarisatie van gebouwprestaties en gedrag, en het continu ophalen van feedback bij medewerkers over hun beleving. Hiermee is in één oogopslag te zien op welke punten goed wordt gescoord en waar verbetering mogelijk is.

Kortom, we gaan

  • van businesscase naar value case
  • van inspanningsgericht naar prestatiegericht
  • van data naar inzichten
  • van denken naar doen

Wil je meer weten over onze aanpak? We informeren je graag!
Contact>

Een slim gebouw is geen doel op zich, maar een middel om betere en gezondere omgevingen te creëren.

Casper Meinders

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]