Wat kunnen zorg, onderwijs of kantoren leren van de leisure sector?

Disney deed het al, Pine & Gilmore hebben in de jaren ’90 hier meer een (wetenschappelijke) onderbouwing aan gegeven. En zo is het nog steeds. Je hebt onderdelen waar de praktijk verder is dan de theorie. Het creëren van belevingen, mensen weten te verleiden is specifiek ontwikkeld in de leisure sector. Veel is gebaseerd op ervaring en gevoel. Wat kunnen we hiervan gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of kantoren? 

Eén van de leerpunten uit de sector is dat het vaak moet leiden tot meer bezoekers, meer inkomsten en lagere exploitatie. Het mag geen verhaal zijn dat ‘leeg is. Dit wordt dan direct in de exploitatie gevoeld. Juist in de leisure sector zijn strategie, concept en exploitatie direct verweven. Deze koppeling, vanuit het exploitatiebelang naar de opgave te kijken, biedt een grote kracht. 

Redeneren vanuit de exploitatie
Juist door vanuit het exploitatieperspectief te kijken is er een grote behoefte aan het concreet maken van de belevingsopgave. Het memorabel maken van omgevingen en ruimten werkt alleen als het ‘hele plaatje klopt’. Alle aspecten, tot en met het kleinste detail, moeten aansluiten. Het plezierig maken van het verblijf, het creëren van een positieve gebruikservaring, is een concrete opgave: het bieden van bijvoorbeeld hospitality is hieraan onlosmakelijk verbonden. Ruimten moeten ook beleefbaar worden gemaakt. En deze ruimten moeten ook nog eens voor verschillende doelgroepen met verschillende motieven positief beleefd worden 

De ambitie om belevingen te creëren
Dit is geen sinecure. Dit vereist creativiteit en het buiten de gebaande paden kijken. Zeker met de huidige opgave met tot betrekking circulariteit, energieverbruik et cetera zijn ook andere invalshoeken gewenst. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt bereikt? We zien dat concept- en ontwerpprocessen in de leisure vaak op een andere wijze verlopen en dat dit ook leidt tot andere resultaten. Maar het begint met ambitie! Laat dit nu eens de uitdaging en de insteek zijnLaten we zorg-, leer- en werkomgevingen verwezenlijken met de ambitie om belevingen te creëren en positieve gebruikservaringen aan de gebruikers bieden. Mijn overtuiging is dat dit organisaties echt ten goede gaat komen! 

Zoals eerder betoogd is de leisure sector uniek in het creëren van belevingen en het maken van concepten die werken. Dit is voor het grootste deel vakwerk waarin de wetenschap maar een beperkte rol speelt. Maar dit hoeft geen vrijgeleide te zijn om creatievelingen aan de gang te laten gaan zonder budget en planningsrestricties. 

Geschreven door: Peter Ruchti

Laten we de uitdaging aangaan om belevingen te creëren en positieve gebruikservaringen aan onze klanten te willen bieden. Niet alleen in de leisure sector maar ook bij de realisatie van zorg-, leer- en werkomgevingen!

Gerelateerde blogs

  • Sociaal
  • Werk
januari 2021

Workplace management: brick, bytes, behaviour + benefits

Goed Workplace Management bestaat niet alleen uit Bricks, Bytes en Behaviour, maar ook uit Benefits. […]

  • Circulair
  • Innovatie
december 2020

De vastgoedeigenaren zijn aan zet in de volgende stap naar circulair bouwen

Sinds de publicatie van de transitieagenda circulaire bouweconomie zijn flinke stappen gezet richting een circulaire bouw. […]

  • Gezond
  • Leer
december 2020

Prettige luchtkwaliteit in leslokalen

De luchtkwaliteit in Nederlandse scholen is over het algemeen nog onvoldoende. Door de coronacrisis wordt […]

Gerelateerde cases