Wat kunnen zorg, onderwijs of kantoren leren van de leisure sector?

Disney deed het al, Pine & Gilmore hebben in de jaren ’90 hier meer een (wetenschappelijke) onderbouwing aan gegeven. En zo is het nog steeds. Je hebt onderdelen waar de praktijk verder is dan de theorie. Het creëren van belevingen, mensen weten te verleiden is specifiek ontwikkeld in de leisure sector. Veel is gebaseerd op ervaring en gevoel. Wat kunnen we hiervan gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of kantoren? 

Eén van de leerpunten uit de sector is dat het vaak moet leiden tot meer bezoekers, meer inkomsten en lagere exploitatie. Het mag geen verhaal zijn dat ‘leeg is. Dit wordt dan direct in de exploitatie gevoeld. Juist in de leisure sector zijn strategie, concept en exploitatie direct verweven. Deze koppeling, vanuit het exploitatiebelang naar de opgave te kijken, biedt een grote kracht. 

Redeneren vanuit de exploitatie
Juist door vanuit het exploitatieperspectief te kijken is er een grote behoefte aan het concreet maken van de belevingsopgave. Het memorabel maken van omgevingen en ruimten werkt alleen als het ‘hele plaatje klopt’. Alle aspecten, tot en met het kleinste detail, moeten aansluiten. Het plezierig maken van het verblijf, het creëren van een positieve gebruikservaring, is een concrete opgave: het bieden van bijvoorbeeld hospitality is hieraan onlosmakelijk verbonden. Ruimten moeten ook beleefbaar worden gemaakt. En deze ruimten moeten ook nog eens voor verschillende doelgroepen met verschillende motieven positief beleefd worden 

De ambitie om belevingen te creëren
Dit is geen sinecure. Dit vereist creativiteit en het buiten de gebaande paden kijken. Zeker met de huidige opgave met tot betrekking circulariteit, energieverbruik et cetera zijn ook andere invalshoeken gewenst. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt bereikt? We zien dat concept- en ontwerpprocessen in de leisure vaak op een andere wijze verlopen en dat dit ook leidt tot andere resultaten. Maar het begint met ambitie! Laat dit nu eens de uitdaging en de insteek zijnLaten we zorg-, leer- en werkomgevingen verwezenlijken met de ambitie om belevingen te creëren en positieve gebruikservaringen aan de gebruikers bieden. Mijn overtuiging is dat dit organisaties echt ten goede gaat komen! 

Zoals eerder betoogd is de leisure sector uniek in het creëren van belevingen en het maken van concepten die werken. Dit is voor het grootste deel vakwerk waarin de wetenschap maar een beperkte rol speelt. Maar dit hoeft geen vrijgeleide te zijn om creatievelingen aan de gang te laten gaan zonder budget en planningsrestricties. 

Geschreven door: Peter Ruchti

Laten we de uitdaging aangaan om belevingen te creëren en positieve gebruikservaringen aan onze klanten te willen bieden. Niet alleen in de leisure sector maar ook bij de realisatie van zorg-, leer- en werkomgevingen!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]