Wij introduceren de DUAS-Energetica!

De wereld verandert. De aarde warmt sneller op dan gedacht en we moeten wereldwijd maatregelen nemen om de opwarming binnen de 1,5 graden Celsius te houden. Een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering is de mede door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot. Gebouwen en mobiliteit spelen hier een grote rol in.

Fossiele brandstoffen
De CO2 die wij uitstoten wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen die we verbruiken om onze woningen en gebouwen mee op te warmen en onszelf met het vervoer mee te verplaatsen. In Nederland is het gas, sinds begin jaren 60, de voornaamste fossiele brandstof die wij inzetten bij het koken en het verwarmen van water en ruimtes in onze woningen en gebouwen. Toch moeten wij van het gas los. Om de opwarming van de aarde te beperken, is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat er vanaf 2050 geen CO2 meer mag worden uitgestoten. Dat betekent dat er voor onze mobiliteit en gebouwde omgeving geen fossiele brandstoffen, zoals gas en olie meer mogen worden gebruikt. In Nederland komt daar nog bij dat de schade die tijdens de gaswinning in Groningen wordt veroorzaakt ertoe leidt dat wij het gebruik van aardgas in een sneller traject moeten afbouwen. Dit fenomeen gaf mij een goede reden om de bekende TRIAS-energetica methodiek te herzien.

De TRIAS-energetica
De TRIAS-energetica is een driesstappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te realiseren. De methodiek bevat drie componenten;

  1. De energievraag zoveel mogelijk beperken;
  2. De benodigde energie zoveel mogelijk met duurzame hernieuwbare energie invullen;
  3. Voor de resterende energievraag gebruik maken van fossiele brandstoffen.De TRIAS-energetica

Nu fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door schone, duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zon-, water- en bodemenergie, is de derde component niet langer valide en transformeert de TRIAS-energetica naar de DUAS-energetica. De opgave voor de gebouwde omgeving is immers de transitie naar duurzame energie te maken. Hierin is geen plaats voor fossiele energiebronnen. De derde stap van de TRIAS-energetica komt dus te vervallen.

De DUAS-energetica
Voor al onze vastgoedopgaven hanteren wij dus voortaan de DUAS-energetica. Tevens zetten wij ons bij nieuwbouw in voor energie neutrale gebouwen. Bij bestaand vastgoed beperken wij gebouwen tot een groen energielabel waarbij de volledige energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt. Vanaf heden zijn onze vastgoedconcepten 100% CO2 neutraal, zodat wij de eisen van het klimaatakkoord van Parijs in 2050 nu al kunnen volbrengen. Waarom wachten tot morgen (of 2050) als ambities vandaag al kunnen worden waargemaakt?


Geschreven door: Paul Dielissen 

Wil jij ook Paris Proof bouwen? Neem contact met ons op.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]