Workplace management: brick, bytes, behaviour + benefits

Goed Workplace Management bestaat niet alleen uit Bricks, Bytes en Behaviour, maar ook uit Benefits. De essentie is dat iedereen goed zijn of haar werk kan doen. Voor draaijer+partners gaat Workplace Management echter verder. Goed Workplace Management begint altijd bij de gebruikers. Jouw medewerkers kunnen alleen goed hun werk doen en productief zijn, als hun welzijn en gezondheid ook op orde is. De werkomgeving moet dit ondersteunen en te stimuleren. Een prettige werkplek bestaat, zeker in de huidige omstandigheden, uit meer dan alleen een goede stoel en een verstelbaar bureau op kantoor.

Stap terug in de tijd
De opkomst van ‘Het Nieuwe Werken’ kende ook drie specifieke pijlers voor de werkomgeving: de inmiddels welbekende ‘Bricks, Bytes & Behaviour’. Het Nieuwe Werken is al lang niet meer nieuw. Het is inmiddels ingehaald door het ‘Activiteit Gerelateerd Werken’ en de toename van thuiswerken. Maar de pijlers zijn nog steeds relevant. Ze omvatten immers alle aspecten waar een bij de werknemer en organisatie passende werkomgeving aan moet voldoen. In het licht van de ontwikkelingen in 2020 denken wij echter dat de pijlers niet meer volledig de lading dekken. Een groot aantal organisaties maakt op dit moment, deels noodgedwongen, versneld de overstap naar een ‘Hybride Werkomgeving’. Daarin ligt de focus op kantoor meer op sociale interactie, ontmoeten, overleggen en samenwerken en minder op de reguliere kantoorwerkzaamheden. Kantoorwerkplekken zullen niet volledig verdwijnen, immers niet iedereen heeft de mogelijkheid of de behoefte om veelal thuis te werken.

Ook een goede thuiswerkplek faciliteren
Dit neemt niet weg dat veel medewerkers ook straks, als de coronacrisis voorbij is, graag (deels) thuis willen kunnen werken. Workplace Management draait daarom niet meer alleen om de oorspronkelijke werkomgeving, maar ook om de werkplek thuis. Dat betekent dat je als werkgever een verschuiving krijgt van je verantwoordelijkheden en ook voor je ‘thuiswerkers’ een zo goed en gezond mogelijke werkplek moet faciliteren. Nu veel mensen thuiswerken beginnen steeds meer werkgevers ook in te zien dat ze hun medewerkers daarvoor structurele oplossingen aan moeten bieden. Zo laten steeds meer organisaties een webshop inrichten om hun medewerkers de mogelijkheid te geven om hulpmiddelen voor hun thuiswerkplek te bestellen; een goed voorbeeld van een praktische uitwerking voor dit vraagstuk.

Aanpassingen aan de kantooromgeving
Omdat tegelijkertijd het kantoor belangrijker wordt voor samenwerken en ontmoeten, moet in de werkomgeving een hernieuwde balans gevonden worden tussen concentratie en communicatie. Enerzijds zal daarvoor een grotere verscheidenheid aan plekken op kantoor nodig zijn, zoals projectkamers en verschillende typen overlegruimtes. Anderzijds moet de werkomgeving virtuele samenwerking ondersteunen, bijvoorbeeld door het inrichten van ruimtes voor videoconferenties.

Om het belang van de juiste balans, tussen de fysieke werkomgeving op kantoor en de thuiswerkplek, en aandacht voor het welzijn van de medewerkers extra kracht bij te zetten, werken wij altijd met een vierde B: Bricks, Bytes Behaviour en Benefits. draaijer+partners gaat uit van vijf benefits: gezond, sociaal, slim, energieopwekkend en circulair. Deze hanteren wij zoveel mogelijk binnen onze projecten. Wij zijn van mening dat juist in de moeilijke periode, waar wij allemaal mee te maken hebben, de benefits gezond, sociaal en slim binnen Workplace Management van het grootste belang zijn. Deze dragen namelijk bij aan het welzijn van de gebruikers binnen hun werkomgeving. Zeker nu het werk zich steeds verder richting de thuiswerkplek heeft verplaatst, is het ook in het belang van de werkgever om ervoor te zorgen dat medewerkers overal prettig, verantwoord en efficiënt kunnen werken. Of dit nou thuis of op kantoor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme tools voor een gezond binnenklimaat op het moment dat iemand op kantoor aan het werk is, maar ook goede ondersteuning van de hybride werkomgeving. Tot slot is het zo dat werknemers door het vele thuiswerken de binding met hun collega’s en de organisatie kunnen verliezen. Hierdoor is, zeker in deze tijd, aandacht voor sociale cohesie onverminderd belangrijk.

Kortom: de benefits gezond, sociaal en slim zijn volgens ons op dit moment zo belangrijk in het kader van het welzijn van de gebruikers van de werkomgeving, dat we ze een aparte plek geven in onze integrale benadering binnen het Workplace Management.

Geschreven door: Melissa Jongerius en Dieuwe Breunissen

Wil je meer weten over hoe wij Bricks, Bytes, Behaviour en Benefits integreren? Neem dan contact met ons op!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]