Zo investeer je in een duurzame zorg!

In mijn eerste blog heb ik aangegeven dat zorginstellingen voor een enorme opgave staan om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen, aan alle nieuwe wetten en normen te voldoen en zo klaar te zijn voor een duurzame toekomst. Beslissingen om te investeren in duurzame maatregelen staan onder druk, omdat zorg altijd prioriteit heeft. Hoe kan jouw organisatie toch meegaan met de energietransitie in de zorg?  
 
Green Deal  
Gelet op de enorme opgave waar zorginstellingen voor staan, zijn de doelen in de Green Deal voorzichtig realistisch geformuleerd. De ambitie om op korte termijn een gezonde leef- en werkomgeving voor zorginstellingen te realiseren, vraagt om een noodzakelijke versnelling. Daarbij gaan de kosten voor de baten, maar door ons te focussen op de opbrengsten is toch meer mogelijk dan in de Green Deal is afgesproken. De effecten van slimme investeringen en een integrale aanpak leveren een lagere energierekening en exploitatielast op waardoor ruimte ontstaat voor de gewenste versnelling.

Besparen op de energierekening   
De grootste besparing is te behalen op de energierekening. Veel zorginstellingen verbruiken relatief veel stroom en gas en hebben een hoge energierekening. Hier valt veel winst te behalen door het vastgoed bouwkundig te optimaliseren. Een goed geïsoleerd lucht- en kierdicht gebouw heeft een zeer lage energievraag. Ten opzichte van de huidige energieverbruiken zijn besparingen tot 70% goed haalbaar. Financieel gezien leveren deze besparingen in de toekomst steeds meer op door de stijgende belastingen op gas. Investeren in isolatiemaatregelen en het kier- en luchtdicht maken van gebouwen is daarom een goede waardevaste investering. De bouwkundige kwaliteit stijgt en de gebouwen kunnen hiermee de concurrentie met nieuw vastgoed goed aan.

Gezonde klimaatinstallaties  
Doordat de energievraag daalt, dalen ook de kosten van de duurzame gebouwinstallatie. Een goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw verbruikt weliswaar weinig energie, maar heeft daarmee niet automatisch een gezond en comfortabel woon- en/of werkklimaat. Daarvoor is een goede klimaatinstallatie nodig. Veel van de huidige klimaatinstallaties zijn zogenaamde hoge temperatuur systemen, zoals de bekende HR-ketel voor verwarming en warm tapwater, gecombineerd met een standaard ventilatiesysteem die vaak is aangevuld met een airco. Deze systemen gebruiken veel energie, zijn inefficiënt en vervuilen het binnenklimaat. Radiatoren verbranden stof dat circuleert in de ruimte, waardoor al snel een veel te hoge mate van verontreiniging ontstaat. Lage temperatuursystemen verbranden geen stof en vervuilen daardoor veel minder de ruimte.

Ook ventilatiesystemen dragen, in tegenstelling van wat je mag verwachten, bij aan vervuiling van de ruimte. Filters en kanalen worden vaak slecht schoongemaakt, waardoor bacteriën en schimmels de kans krijgen zich vrij te verspreiden. Luchtverversing wordt dan luchtvervuiling! Ook Airco systemen dragen hun steentje bij aan een ongezond binnenklimaat. Doordat ze vocht aan de lucht onttrekken koelt de lucht af en daalt de relatieve vochtigheid tot onacceptabele waarden. Alles bij elkaar levert dit een slecht, ongezond, energieverslindend binnenklimaat op met een hoge mate van discomfort.

Investeren in de zorg  
Het verduurzamen van zorgvastgoed en het verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat is geen luxe, maar een bittere noodzaak. De kunst is om de gebouwen zo te verduurzamen dat hiermee niet alleen een lagere energierekening wordt gerealiseerd, maar de totale exploitatielasten dalen. Op die manier ontstaat financiële ruimte om te investeren in zorg.


Geschreven door: Paul Dielissen 

Meer weten over hoe wij het verduurzamen van zorgvastgoed aanpakken? Lees dan onze ambitieversneller Verduurzamen zorgvastgoed.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]