Zomerproject De Oosterpoort Groningen

De bouwvak bestaat nog steeds, maar toch wordt er ook volop doorgewerkt aan projecten. Zeker in gebouwen waar buiten de vakantieperiode veel publiek komt. Voor bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen is de zomerperiode een uitgelezen moment om werkzaamheden uit te voeren. Zo ook aan cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen.

Oud en nieuw 

Om de top 5 positie als cultuurstad te behouden, heeft de gemeente Groningen het voornemen voor nieuwbouw van cultuurcentrum De Oosterpoort. Momenteel worden mogelijke locaties voor deze toekomstige nieuwbouw onderzocht en in 2027 moet het nieuwe muziekcentrum gereed zijn voor gebruik.

Om het huidige verouderde gebouw de komende jaren goed te laten functioneren, is een kleine uitbreiding en aanpassing van de kantoren en de foyer, mede om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, nodig. Om gebreken te verhelpen en voorkomen en om de veiligheid te waarborgen, moet het nodige onderhoud worden uitgevoerd.

In de tussentijd 

draaijer+partners heeft in een eerder stadium in overleg met de gebruiker een Programma van Eisen en stichtingskostenraming opgesteld. Ook hebben wij sturing gegeven aan het ontwerpproces en de selectie van de hoofdaannemer. Momenteel verzorgen wij tijdens de uitvoeringsfase ook het toezicht en de directievoering.

Deze zomerperiode wordt gebruikt voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden. Dit om de overlast voor bezoekers te beperken als de voorstellingen weer beginnen. Er wordt volop gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de gedeeltelijke overkapping van de binnentuin, zoals het grondwerk, de fundering en de ruwbouwvloer. Zo kan de binnentuin in september weer  in gebruik genomen worden. De uitvoering van de werkzaamheden voor het aanbrengen van de overkapping zal later, rekening houdend met de programmering, plaatsvinden.

Circulaire oplossingen 

Omdat, gezien de nieuwbouwplannen, de aanpassingen maar voor maximaal tien jaar zijn, is gekozen voor herbruikbare materialen. Zo is voor de overkapping van de binnentuin gekozen voor een hoofddraagconstructie in gelamineerd houten delen. Deze zijn eenvoudig te monteren en te demonteren, zodat ze bij sloop opnieuw bruikbaar zijn. Dit geldt ook voor de gevelkozijnen. Het streven is dat alle materialen die nu toegepast worden de komende tien jaar geen onderhoud nodig hebben.

Cultuurcentrum De Oosterpoort kan met deze aanpassingen de komende jaren weer optimaal gebruikt worden om vele bezoekers mooie uren entertainment te bieden.


Geschreven door: Niels Kuiken 

De uitdaging zit hem in het realiseren van projecten zonder hinder voor het primaire proces voor de organisatie en de gebruikers.

René Siebring, senior projectmanager

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]