Zomerproject Windesheim Almere

Zomerproject Windesheim Almere

Werken als projectmanager en adviseur in de sector leeromgeving betekent dat je te maken krijgt met de schoolvakanties. Tijdens deze periodes zijn de scholen dicht. Er zijn geen leerlingen, geen studenten, maar ook geen medewerkers. Je zou denken dat dit een ideale periode is voor het uitvoeren van projecten in onderwijsgebouwen, maar dat gaat helaas niet helemaal op. Eindgebruikers zijn vaak afwezig om de laatste details en wensen mee af te stemmen en ook uitvoerende partijen hebben te maken met verminderde capaciteit door vakantieperiodes van medewerkers.

Toch wordt de zomervakantie vaak gebruikt voor renovatie- en verhuisprojecten, de ruimtes zijn immers allemaal niet in gebruik. Zo ook bij Windesheim in Almere is dit het geval. Windesheim Almere heeft te maken met een stijging van het aantal leerlingen. Hierdoor hebben zij op korte termijn (voor de start van het nieuwe schooljaar) aanvullende huisvesting nodig.

Tijdelijke aanvullende huisvesting voor dit project is gevonden in een bestaand schoolgebouw waarin het vmbo van Het Baken is gevestigd. Hier is momenteel een ruimteoverschot, waardoor Windesheim een eigen verdieping kan huren.

In mei dit jaar zijn de eerste acties voor de inhuizing op deze locatie van start gegaan. Zo is er allereerst een vlekkenplan gemaakt voor een indeling van de verdieping en is bepaald welke opleidingen van Windesheim op de nieuwe locatie gehuisvest worden. Samen met een interieuradviseur is gekeken om de uitstraling van de verdieping passend te maken bij de uitstraling van Windesheim. Tijd speelde tijdens het realiseren van alle aanpassingen een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld de keuze gemaakt om geen wijzigingen aan het plafond uit te voeren, omdat dit in tijd niet te realiseren was. Alle partijen zijn in juni/juli gecontracteerd en eind juli is de uitvoering gestart. Doordat Het Baken na afronding van het studiejaar nog een week nodig had om de verdieping leeg te maken, ontstond een periode van vijf weken waarin alle werkzaamheden gerealiseerd moeten worden.

Het gevolg: een strakke planning met diverse partijen die tegelijk aan het werk zijn op eenzelfde verdieping. Er worden wanden gesloopt en geplaatst, overal zijn schilders aan het werk en ook elektra werkzaamheden worden uitgevoerd. De komende weken worden de laatste werkzaamheden afgerond, wordt alles schoongemaakt, wordt het meubilair ingehuisd en kan de echte inhuizing beginnen.

Tegelijkertijd moet naast de huidige werkzaamheden ook de bestaande werkplaats nog opnieuw worden ingericht, zodat Het Baken en Windesheim deze samen in gebruik kunnen nemen. Het contracteren van de uitvoerende partijen heeft hierbij helaas niet meer voor de vakantie kunnen plaatsvinden omdat deze werkzaamheden pas net voor de vakanties zijn vastgesteld. Ook de laatste detailafstemmingen met de medewerkers van Windesheim en Het Baken hebben door de vakantieperiode niet meer optimaal plaatsgevonden. Om de werkzaamheden toch op tijd en goed uit te voeren, is bij alle partijen capaciteit gereserveerd en worden de werkzaamheden op basis van regie uitgevoerd.

In dit soort projecten wordt van alle partijen flexibiliteit gevraagd, ook de uitvoerende partijen hebben namelijk te maken met verminderde capaciteit door de vakanties van medewerkers. Het vroegtijdig afstemmen van de werkzaamheden en de planning is hierbij dus erg belangrijk, maar aangezien je in een bestaand gebouw aan het werk bent, kunnen er altijd onverwachte zaken naar voren komen en kan dit snel gevolgen hebben voor de totale planning.

Al met al zijn zomerprojecten binnen het onderwijs dus vooral dynamische projecten die uiteindelijk de juiste voldoening geven op het moment dat alles op tijd klaar. Als dat moment is gekomen, is het eindelijk tijd voor onze eigen vakantie!


Geschreven door: Nynke Wolters 

Wil jij meer weten over onze werkzaamheden bij Windesheim Almere? Nynke Wolters vertelt jou er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]