Zone.college: De slimste onderwijsomgeving van Nederland

In de blog slimme gebouwen: geen doel op zich legde ik uit wat wij verstaan onder een slimme omgeving en welke systemen wij hanteren om deze slimme omgeving te realiseren. Vandaag ga ik aan de hand van ons project bij het Zone.college verder in op de stappen die wij hebben gemaakt om tot het slimste (onderwijs)gebouw van Nederland te komen.

Het Zone.college
Begin 2018 sloten wij, na gunning van het dbmo-contract met energie-volumegarantie, de handen ineen met Binx Smartility en het Zone.college om van het Zone.college in Doetinchem het slimste onderwijsgebouw van Nederland te maken. Met een gedreven team gingen wij aan de slag om een adaptief gebouw neer te zetten dat zich aanpast aan het gedrag en de behoeftes van zowel scholieren als docenten.

Slimme verlichting
Bij de realisatie van het Zone.college zijn veel verschillende partijen en stakeholders betrokken. Deze vorm van integrale samenwerking heeft het voor ons mogelijk gemaakt om het gebouw te voorzien van ‘open’ systemen en ‘slimme’ verlichting. Hierbij zijn multi-sensoren in de verlichtingsarmaturen geïntegreerd, waardoor geen secundair sensor- en stroomnetwerk meer nodig is. Met behulp van deze sensoren kunnen verlichtingsarmaturen afzonderlijk worden aangestuurd op basis van de weersituatie, aanwezigheid en behoeftes van de gebruiker. Zo kan de verlichtingsmodus tijdens bijvoorbeeld een presentatie op een donkerdere stand worden afgesteld ten opzichte van een praktijkles, waar behoefte is aan een hogere lichtintensiteit.

Slimme bezetting
Naast slimme verlichting kan het sensornetwerk ook de bezetting van het gebouw meten. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het rooster, en daarmee het ruimtegebruik, te optimaliseren. Hierdoor kunnen pieken in bezetting worden afgevlakt en kunnen installaties in zogenaamde ‘dal situaties’ worden teruggeschroefd. Denk hierbij aan het vrijspelen en afsluiten van bepaalde gebouwsecties, zodat deze niet verwarmd, gekoeld en schoongemaakt hoeven te worden. Hiermee kan flink in energie en kosten worden bespaard. Ook facilitaire diensten, zoals bijvoorbeeld de catering kan van deze benuttingsinformatie profiteren. Zo kunnen zij nauwkeuriger inkopen doen en kunnen piekmomenten beter worden voorspeld, waardoor voedselverspilling kan worden verminderd.

De multi-sensoren zijn voorzien van draadloze communicatiechips die ervoor zorgen dat er gecommuniceerd kan worden met diverse devices en feedbackbuttons. Ook personen en objecten kunnen middels deze techniek gelokaliseerd worden.

Modulair dashboard
De verschillende datastromen worden bij elkaar gebracht in een modulair dashboard. Hierin worden onder andere de klimatologische prestaties van het gebouw, status van storingen en meldingen, bezettingsinformatie en het energieverbruik- en opwekking gemonitord. In het dashboard van het Zone.college wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruikerscategorieën vastgoedbeheerder, facilitair manager, leerlingen en docenten. De behoeftes van deze groepen zijn verschillend en daar moet dus ook in worden voorzien.

Integrale samenwerkingen
Bij integrale contracten is een monitoringsysteem cruciaal aangezien deze de ‘basis’ vormt van een langdurige samenwerking. Echter zijn integrale huisvestings-en organisatievraagstukken, zoals een dbm(o)-overeenkomst, pas succesvol als de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot wasdom komt. Toch wordt de samenwerking nog regelmatig ‘aan het toeval overgelaten’. Wij geloven echter dat de samenwerking net zoveel aandacht en zorg verdient als het realiseren van het gebouw zelf. Daarom vervult draaijer+partners bij het Zone.college de rol als ‘transitiemanager’. Dit houdt in dat wij helpen bij het inregelen van de exploitatiefase door contractuele verplichtingen tussen het Zone.college en consortium te vertalen naar praktische, werkbare afspraken. Wanneer de samenwerking goed wordt georganiseerd en soepel verloopt, kan de vooraf beoogde meerwaarde worden gerealiseerd met als ultiem doel dat alle betrokken partijen hun belangen kunnen verwezenlijken.

Geschreven door: Erwin Alders  

Meer weten over onze slimme samenwerkingen bij het Zone.college? Erwin Alders vertelt er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]