Gasunie

Om meer synergie en samenwerking tussen de diverse afdelingen van de unit Operations van Gasunie te krijgen, is de totale huisvesting van de unit anders ingevuld. draaijer+partners heeft Gasunie begeleid in dit ingrijpende traject met onder meer een werkplekanalyse. Op basis van werkzaamheden en aantallen collega’s is bepaald hoeveel ruimte iedere activiteit nodig heeft. De Unie Architecten heeft dit plan vervolgens verder uitgewerkt.

Na het advies over de totale huisvesting voert draaijer+partners in deelprojecten het projectmanagement uit voor diverse locaties. Eén van deze projecten is een nieuwe centrale kantooromgeving in Utrecht.

Vernieuwde huisvesting voor de unit Operations van Gasunie.

strategie en advies

Flexibel werken in Utrecht

Waar de oude kantooromgeving vrij traditioneel was met een eigen werkplek voor iedere collega, is het nieuwe kantoor in Utrecht veel meer gericht op samenwerken en hybride werken. Er zijn flexwerkplekken en er is veel ruimte voor formeel en informeel overleg in onder meer een werkcafé. Met een grote vergaderzaal is het mogelijk om centraal in het land te vergaderen met groepen van maximaal 25-30 personen.

Hiermee past de nieuwe locatie in Utrecht binnen de visie van de Unit Operations om alle Gasunie-locaties open te stellen voor gebruik door haar medewerkers. Utrecht is daarbinnen hét Gasunie-kantoor in centraal Nederland geworden. Aannemer Van Zoelen heeft de realisatie verzorgd.

Realisatie en management

Vastgoed ondersteuning

Voor het gehele huisvestingstraject van de unit Operations heeft draaijer+partners zich naast advies en projectmanagement ook bezig gehouden met harde vastgoedzaken. Door de wijzigingen in locaties had Gasunie te maken met huur/verhuur en met verkoop van panden. Zo is voor het kantoor in Utrecht bijvoorbeeld geholpen met de zoektocht naar een geschikte locatie en het opstellen van de verhuurovereenkomst.

Resultaten

  • Toekomstbestendig vastgoed
  • Activiteitengericht werkplekconcept
  • circulariteit door hergebruik vloerbedekking en (glazen) binnenwanden

Op donderdag 28 oktober 2021 is de nieuwe kantooromgeving in Utrecht geopend. De sleutel is daarbij symbolisch overgedragen aan de regiomanager, gevolgd door een informeel hapje en drankje.

Michiel
WerkexpertMichiel van WijkAdviseur
Dieuwe
Dieuwe Breunissenadviseur
Charlotte
Charlotte Rosenkotterprojectcoördinator
Hans
WerkexpertHans Lubberssenior adviseur

Gerelateerde cases