IEKC Het Gele Park Lichtenvoorde

In het Integraal Educatief Kindcentrum Lichtenvoorde (IEKC) zijn regulier, speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg sinds juni 2021 gezamenlijk gevestigd op de oorspronkelijke locatie van één van de scholen. Het centrum is een combinatie van gebruikers met een gedeelde integrale visie op onderwijs en zorg onder één dak. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen zich hier in een vertrouwde omgeving in hun eigen tempo ontwikkelen.

draaijer+partners heeft als procesmanager techniek de gebruikers begeleid het ontwerp van het gebouw te vertalen naar de inrichting van interieurconcept, ICT en het gehele buitenterrein.

 

Vijf verschillende gebruikers onder één dak in een duurzame en energiezuinige, maar vooral fijne leer- en werkomgeving.

Onderzoek en inspiratie

Wie je ook bent, je mag je eigen weg volgen

In de rol van procesmanager techniek heeft draaijer+partners ervoor gezorgd dat alle partijen hun wensen en eisen terugzien in het uiteindelijke ontwerp. Door het begeleiden van de interne processen brachten wij het interieur en exterieur naar het uitvoeringsgereed ontwerp en de realisatie daarvan. De kinderen staan hierin centraal, of ze nu komen voor het (speciaal) onderwijs, (jeugd)zorg of kinderopvang.

Strategie en advies

Thuisstijlboek geeft handvatten voor het in- en exterieur


Voor zowel het interieur als het exterieur ontwikkelde draaijer+partners met de gebruikers en externe architect een gezamenlijke ‘thuisstijl’. Hierin zijn de sfeer en de kaders voor de inrichting vastgelegd. Hiermee is ook voor de toekomst duidelijk wat wel en niet wenselijk is ten aanzien van de inrichting. Deze uitgangspunten zijn voor de aanbesteding gebruikt als een startdocument voor de inschrijvingen.

Realisatie en management

Alles draait om samenwerking en het goed vertalen van de wijze waarop een kind leert. De kern waarop alle werkzaamheden op toegespitst zijn.

Wij hebben de aanbesteding van zowel het interieur als het exterieur in twee meervoudig onderhandse aanbestedingen uitgevoerd. Opdrachtgever en toekomstige gebruikers hebben wij continu begeleid naar hun nieuwe huisvesting. We hebben de gebruikers goed kunnen ondersteunen in hun beslisproces en hebben samenwerkingen weten vast te leggen. Onder andere de rol van de speeltuinvereniging als voormalig eigenaar van het buitenterrein is van belang geweest, maar ook die van de gebruikers van het Gele Park. Uiteindelijk hebben wij deze samenwerking weten te vatten in een samen met de gemeente Oost-Gelre opgestelde afsprakenbrief. draaijer+partners heeft met de scholen en vereniging goede afspraken gemaakt over het onderhoud (ook van de toestellen) en de verantwoordelijkheden bij calamiteiten.

draaijer+partners heeft ons als gebruiker bij de hand genomen, ze weten waar ze over praten en vragen door als het om het belang van ons als opdrachtgever gaat. Ook bewaken ze de samenwerking en relaties wat waardevol is bij langdurige projecten.

Will van der Zanden - kwartiermaker Paraatscholen

Realisatie en management

Subsidies op duurzame onderdelen

Naast de begeleiding van de gebruikers en bestendigen van samenwerken hebben wij een aantal praktische zaken ingeregeld of opgestart, zoals de demarcatie van de exploitatiefase, het aanvragen van vergunningen voor de gebruiksmelding en de berging. Ook vroegen wij subsidies aan voor de watertappunten en het groene schoolplein.

Het buitenterrein is namelijk geen standaardschoolplein geworden, maar een groen, natuurrijk speelterrein waar ontdekken en de verbeelding centraal staat voor ieder kind. Er is goed gekeken naar hoe ook de kinderen met een beperking volwaardig mee kunnen doen op het schoolplein. Het is mogelijk om buiten op het schoolplein les te geven.

De uitkomsten van het interieur en het buitenterrein is een gezamenlijk proces geweest. Het resultaat is passend voor alle doelgroepen die binnen IEKC Het Gele Park mogen leren en ontwikkelen.

Alie Kok, draaijer+partners

Resultaten

  • Een interieurconcept voor elk kind en medewerker
  • Buitenterrein dat uitdaagt tot duurzaam en creatief bewegen en natuurlijk leren
  • Alle betrokken partijen kunnen hun wensen en eisen terugzien in het uiteindelijke ontwerp
Alie
Alie Kokadviseur
Charlotte
Charlotte Rosenkotterprojectcoördinator

Gerelateerde cases