Kindcentrum Kollum

De basisscholen CBS Koning Juliana en OBS Prof. Casimirschool in Kollum hadden beide behoefte aan nieuwe huisvesting. Op basis van het Masterplan Onderwijshuisvesting Kollumerland kregen zij hiervoor toestemming van de toenmalige gemeente Kollumerland (inmiddels gemeente Noardeast-Fryslân) op voorwaarde dat de scholen in één nieuw, gezamenlijk gebouw gehuisvest zouden worden.  

Voortschrijdend inzicht bracht in de periode daarop nog een aanvulling op het programma; een kinderdagverblijf werd toegevoegd aan het kindcentrum. draaijer+partners schreef als procesbegeleider de businesscase met financiële onderbouwing. In opdracht van de gemeente heeft draaijer+partners het gehele nieuwbouwtraject begeleid vanaf het initiatief tot en met de oplevering van het gebouw.  

Met een beperkt budget twee scholen met verschillende identiteiten en vormen van onderwijs op één locatie samenvoegen met behoud van ieders eigen identiteit. Dat vraagt om creativiteit, aanpassingsvermogen en wederzijds begrip.

Strategie en advies 

Meer doen dan gevraagd 

Op basis van het door ons opgestelde ruimtelijk- en technisch Programma van Eisen is een aanbiedingsontwerp gemaakt. Wij waren verantwoordelijk voor het opstellen van de selectiedocumenten, vraagspecificatie, contracten en de totale begeleiding van de aanbesteding en de contractvorming.

Na het afsluiten van de (UAV-gc) contracten met de bouwpartner bleek uit de leerlingprognoses dat er behoefte was aan twee extra, niet gebudgetteerde, groepsruimten. Dankzij een buitengewoon welwillende en goede samenwerking van de gecontracteerde partij bleek het zelfs nog mogelijk deze ruimten aan het gebouw toe te voegen. 

Realisatie en management 

Twee scholen, twee identiteiten, één dak 

De beide schoolbesturen moesten hun scholen samenbrengen onder één dak, waarbij zij wèl hun eigen identiteit wilden behouden. Samen hebben zij veel gedeelde ambities waargemaakt. Zo is er, hoewel dit vanuit wet- en regelgeving niet verplicht was, vanuit de ambitie van de beide besturen tòch een BENG gebouw neergezet.  

Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde regeltechnieken om het klimaat op peil te houden. Zo is de school een gezonde, Frisse School. Daarnaast is het gebouw gasloos, beschikt het over zonnepanelen en wordt het (mede) verwarmd door gebruik van een warmtepomp.  

“draaijer+partners is een betrouwbare partner met veel kennis van zaken inzake aanbestedingen UAV(GC) en projectbegeleiding en fijn dat ze meerdere disciplines in huis hebben om ook vragen breder dan de bouwopgave neer te kunnen leggen. De begeleiding is zeer plezierig en er wordt gewerkt met korte lijnen.”

Willem Wouda, bestuurder ROOBOL

Resultaten

  • Twee PO scholen en een kinderdagopvang onder één dak met behoud van hun eigen identiteit
  • Door de goede samenwerking kreeg het kindcentrum meer ruimtes dan gevraagd en vastgelegd in het contract
  • Leerlingen krijgen les in een fijne, inspirerende en stimulerende omgeving
  • Een duurzaam, energieopwekkend gebouw, waarin de kinderen zich bewust worden van het belang om zorgvuldig om te gaan met hun omgeving

“We namen tijd om de individuele wensen en belangen van alle partijen samen te laten komen in hun gedeelde ambities voor hun nieuwe onderwijshuisvesting.”

Bart Griess, projectmanager draaijer+partners

Beeldmateriaal: IMAZZO Leeuwarden

Gerelateerde cases