NHL Stenden Hogeschool

Per 1 september 2018 fuseerden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool officieel tot één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. NHL Stenden Hogeschool profileert zich als een dynamische organisatie waar ruim 1.100 gedreven mensen werken en waar zo’n 12.000 studenten onderwijs volgen. Ze willen de kwaliteit en effectiviteit van haar huisvesting verbeteren. Ook willen zij kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie en tegelijkertijd efficiënter met de beschikbare ruimte omgaan. Met de fusie worden de sterktes van beide instellingen gebundeld waar zowel de studenten, docenten, bedrijven, overheden en overige instellingen waarmee de hogescholen samenwerken profijt van zullen hebben.

“Verbeter de kwaliteit en effectiviteit van de huisvesting van NHL Stenden Hogeschool naar aanleiding van de fusie.”

onderzoek en inspiratie

Gebruikers stellen hun eigen bouwkundig definitief ontwerp op

Om de nieuwe (werk)omgeving van de ondersteunende dienst en de academies zo optimaal mogelijk in te richten, krijgen de afdelingen zelf de mogelijkheid om hun eigen huisvesting te optimaliseren. Zij kunnen de ruimten waarin zij gehuisvest zijn zo inrichten dat een positieve werkomgeving wordt gestimuleerd. Ook voor de renovatie van het Maritiem Instituut Willem Barentz (MIWB) op Terschelling is draaijer+partners gevraagd om het project te begeleiden. De voorbereiding van de renovatie is in 2017 van start gegaan. Een team van zowel docenten als studenten heeft in samenwerking met professionele externe partijen een eigen bouwkundig ontwerp opgesteld. In oktober 2019 konden de studenten en docenten weer terecht voor de lessen in het MIWB.

Met de fusie van de twee hogescholen was herhuisvesting en optimalisatie van de Academies en Ondersteunende Diensten nodig om een optimale leer- en werkomgeving te creëren.

realisatie en management

Begeleid de herhuisvesting op platteland en eiland   

Om de nieuwe hogeschool goed te faciliteren, zijn de huidige afdelingen en onderwijsafdelingen herpositioneerd in de bestaande gebouwen. De ondersteunende diensten zijn op 1 januari 2018 verhuisd en de academies op 1 september 2018. Om de herhuisvesting goed te laten verlopen, heeft draaijer+partners NHL Stenden Hogeschool ondersteund bij de uitwerking van het vlekkenplan en het opzetten van de verhuisplannen. Ook hebben wij diverse inventarisaties van de huidige situatie uitgevoerd.

Ook voor het MIWB op Terschelling heeft NHL Stenden Hogeschool draaijer+partners gevraagd om de projectbegeleiding op te pakken voor de duur van het hele project. De projectleider droeg daarin zorg voor de aansturing van de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg van de revitalisatie en renovatie van de gebouwen binnen het beschikbare projectbudget en de gestelde tijd. De bouw op een eiland brengt veel beperkingen met zich mee in het materiaalgebruik en de logistiek. Een concrete aanpak en organisatie vanuit de aannemer waren hierbij dus van sterk belang.

exploitatie en beheer

Gebouwonderhoud van de toekomst

NHL Stenden Hogeschool wilde meer grip krijgen op het gebouwenonderhoud. Om dit inzichtelijker te maken, hebben wij voor het hoofdgebouw van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden het gebouwonderhoud van installaties aanbesteed.

NHL_Stenden_1

Een grote verhuisoperatie binnen een onderwijsinstelling vraagt om een zorgvuldige planning en zeer goede communicatie, zodat het leerproces niet wordt verstoord.

resultaten

  • Herhuisvesting naar aanleiding van een fusie
  • Renovatiebegeleiding op een eiland
  • Een bouwkundig definitief ontwerp door en voor de gebruikers
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager

Gerelateerde cases