Onderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van onderwijsorganisaties Terra, Dollard College en RSG de Borgen: drie onderwijsstichtingen verspreid over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die samenwerken vanuit de overtuiging dat ze samen sterker zijn dan alleen, om kwalitatief goed onderwijs te geven aan leerlingen in het voortgezet en mbo-onderwijs.

"Optimalisatie van huisvesting en facilitaire zaken voor 24 locaties van drie onderwijsstichtingen bij dalende leerlingenaantallen."

strategie en advies

Van strategie tot en met operatie

De dienstverlening en bedrijfsvoering op facilitair- en huisvestingsgebied, wordt voor alle 24 locaties vanuit het centrale bestuursbureau in Groningen verzorgd. Onderwijsgroep Noord zocht een partner die op strategisch, tactisch en operationeel niveau ondersteuning kon bieden. draaijer+partners heeft de rol van interim bestuursadviseur huisvesting en facilitair vervuld en stelt voor de stichtingen een langetermijnvisie in de vorm van strategische huisvestingsplannen op. Leeromgevingen moeten inspirerend zijn en samenwerking en integratie met het bedrijfsleven is belangrijk voor een goede aansluiting van leren naar werken. Een klankbordgroep, waarin bedrijfsleven en studenten vertegenwoordigd zijn, levert input die ook tijdens huisvestingsprojecten gebruikt wordt. Daarnaast speelt de dynamiek van krimpende leerlingenaantallen en de vertaling daarvan naar toekomstbestendig huisvesten en bouwen.

“Integratie van onderwijs en bedrijfsleven betekent naast een inspirerende leeromgeving een win-winsituatie voor student en ondernemer.”

Ton Wennink, bestuurder Onderwijsgroep Noord

realisatie en management

Ontwerp, uitvoering en meerjarig onderhoud uitbesteden aan één partij

Voor Terra Emmen hebben wij diverse onderzoeken gedaan naar nieuwbouw-, renovatie- en verbouwvarianten en naar diverse locaties. Besloten is nieuw te bouwen op de huidige locatie. Het Programma van Eisen is afgerond en er is gekozen voor een geïntegreerde contractvorm (Design, Build & Maintain). Vervolgens werd een aannemer geselecteerd, die het ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor vijftien jaar van de nieuwbouw verzorgt. De nieuwbouw is vanaf het schooljaar 2020/2021 in gebruik.

Ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen en het voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn zijn voor diverse andere locaties van de Onderwijsgroep Noord verschillende zaken in gang gezet, zoals de plaatsing van zonnepanelen en aanvragen voor subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie.

exploitatie en beheer

Toewerken naar optimale beheerorganisatie

Alle vestigingen van Terra, Dollard College en RSG de Borgen zijn geïnspecteerd volgens de NEN 2767 conditiemetingssystematiek. De gegevens zijn verwerkt in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) per locatie. Deze informatie geeft de schoolbesturen inzicht in de staat van onderhoud van hun vastgoed en de uitgebrachte adviezen. Op basis hiervan kan een meerjarenvisie opgesteld worden en het proces bepaald worden om tot een optimale beheerorganisatie te komen.

Terra college_5

“Door complementair samen te werken met Onderwijsgroep Noord halen we het meeste uit de beschikbare middelen voor huisvesting.”

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group

resultaten

  • Geld bespaard door slimme keuzes binnen het collectief
  • Waarborging continuïteit door leveren interim bestuursadviseur huisvesting en facilitair
  • Inzicht in de staat van het vastgoed
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases