Huis van de gemeente Peel en Maas

Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Peel en Maas in Panningen paste niet meer bij de huidige visie op dienstverlening: een participatiesamenleving waarin burgers centraal staan en waar ontmoeting en samenwerking met de gemeente worden gestimuleerd. Ook was het gemeentehuis te krap, waren de klimaatinstallaties achterhaald en voldeed het niet aan de huidige energetische eisen. Het nieuwe duurzame en gastvrije Huis van de Gemeente is in 2015 opgeleverd. draaijer+partners heeft het proces van conceptontwerp tot uitvoering begeleid en de duurzaamheidsambitie van de gemeente bewaakt.

“Nieuwe visie op dienstverlening, ontmoeting en samenwerking vertaald naar huisvesting.”

onderzoek en inspiratie

Vooruitstrevende keuzes

Bijzonder vooruitstrevend is dat de gemeente de keuze durfde te maken voor ijsverwarming. Deze vorm van verwarming is nog minder bekend en toegepast, waardoor er eerst onderzoek naar moest worden gedaan. Bij ijsverwarming wordt de energie die vrijkomt bij het bevriezen van een ondergronds ijsreservoir gebruikt om het gebouw te verwarmen. De kou wordt in de zomer gebruikt om te koelen.
De gemeente vindt de beleving door de gebruikers van het gemeentehuis erg belangrijk. Ook de lokale bevolking is betrokken in het voortraject. De uitkomsten daarvan zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd: open en rustig, veel gebruik van planten, een daktuin en een prettige akoestiek ook in de grote ontvangsthal.

strategie en advies

Circulair, gezond en toekomstbestendig

In een open dialoog met belanghebbenden zijn alle wensen bespreekbaar gemaakt en is goed geluisterd. Niet alle weerstand tegen keuzes kon worden weggenomen, maar dit proces heeft er wel voor gezorgd dat alle keuzes steviger werden onderbouwd. draaijer+partners was verantwoordelijk voor de waarborging van de uitgangspunten en een juiste vertaling in het ontwerp door een second opinion op elk ontwerp (van structuurontwerp tot definitief en technisch ontwerp). De duurzaamheidsambitie komt onder andere terug in de innovatieve ijsverwarming, het gebruik van FSC-gekeurd hout, hergebruik van materialen en samenwerking met lokale leveranciers. Mocht in de toekomst het gebouw te groot of overbodig zijn, dan is het om te bouwen tot zorgwoningen. Bijzonder detail is dat ook de lokale gemeenschap in het ontwerpproces is betrokken, waarmee het daadwerkelijk een Huis van de Gemeente is geworden met bijvoorbeeld een bibliotheek en ontmoetingsruimte voor burgers.

In 2016 is het Huis van de gemeente gekozen tot meest energieopwekkende gemeentehuis van Nederland.

realisatie en management

Samenwerking met lokale leveranciers en werkgelegenheid in crisistijd

Na afronding van de ontwerpfase heeft draaijer+partners de aanbesteding van uitvoerende partijen en leveranciers begeleid. Tijdens de realisatie hebben wij de budgetbewaking gedaan.
Ook bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis was de lokale gemeenschap nauw betrokken. Inwoners en ondernemers zijn trots op het gebouw dat zij mede hebben gerealiseerd. Bovendien kwam het project ook de werkgelegenheid in de regio in crisistijd ten goede.

exploitatie en beheer

Begeleiding bij totstandkoming onderhoudscontract

draaijer+partners heeft de effecten van de ontwerpkeuzes op de exploitatiefase inzichtelijk gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat niet alleen het gebouw, maar ook de exploitatie duurzaam is ingericht. Het onderhoud (de exploitatie) van het Huis van de Gemeente is voor de eerste 25 jaar uitbesteed. draaijer+partners heeft de gemeente Peel en Maas begeleid bij de totstandkoming van het onderhoudscontract. Om tot een goed en voor alle partijen duidelijk contract te komen hebben wij een aantal workshops georganiseerd om de contractdocumenten goed te doorgronden; zowel inhoudelijk als procedureel. Het resultaat is dat zowel de aannemer als de gemeente op de juiste wijze het contract managen en uitvoeren en de rapportages en financiën voor beide partijen helder zijn.
Tijdens de beginfase van het contractmanagement ondersteunen wij de contractmanager van de gemeente bij het vaststellen van de door de aannemer aangeleverde documenten zoals rapportages en meerjarenonderhoudsplannen en zien wij toe dat de contractuele verplichtingen van de aannemer worden nagekomen.

“Mooie, voordelige en toekomstbestendige huisvesting door goed hergebruik van het bestaande gebouw en bestaande materialen.”

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group

resultaten

  • ambtenaren en bezoekers beoordelen het gemeentehuis met een 8 of 9
  • één van de meest duurzame gebouwen van Nederland door innovatieve oplossingen als ijsverwarming
  • een slim gebouw, waarin lucht, temperatuur en CO2 continu worden gemeten en gemonitord
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases