Saxenburgh Groep

De Saxenburgh Groep biedt op diverse locaties in de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen medische- en ouderenzorg. Voor elke locatie zijn er andere wensen. Zo realiseert zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg een nieuwbouwhof waarmee zij 80 nieuwe verpleeghuiszorgplaatsen kan bieden aan ouderen met dementie. Een ander groot project is het ontwerpen en realiseren van de nieuwbouw van het gezondheidscentrum in Coevorden. Ook voor het Medisch Centrum Vechtdal wordt een vernieuwend zorgconcept ontwikkeld. Dit centrum vervangt het huidige Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

"Helende, huiselijke en flexibele omgevingen waar patiënten, cliënten en bewoners de beste zorg kunnen krijgen."

onderzoek en inspiratie

Helende omgeving

Voor het dementiehof van Clara Feyoena Heem heeft draaijer+partners een gespecialiseerde dementieonderzoeker, een lichtdeskundige en de eigen omgevingspsycholoog ingezet. Hieruit bleek dat beweging, naar buiten kunnen gaan en het beperken van valincidenten prioriteit hebben. Met behulp van het juiste kleurgebruik, verlichting en een goede oriëntatie, worden negatieve prikkels bij de bewoners weggenomen. Belangrijk is dat de omgeving huiselijk aanvoelt.

Voor het Gezondheidscentrum in Coevorden hebben wij diverse interviews gehouden met huisartsen en belanghebbenden binnen de Saxenburgh Groep. Naar aanleiding hiervan zijn zij tot een gezamenlijk standpunt gekomen, waarna de eerste schetsen voor de indeling van het gebouw zijn gemaakt.

Voor het Medisch Centrum Vechtdal is onderzoek gedaan naar diverse factoren van een helende omgeving. Een ziekenhuisbezoek zorgt vaak voor stress bij de patiënt. De omgeving moet daarom comfortabel aanvoelen, met voldoende privacy en rust. Ook zijn zicht op de natuur en de aanwezigheid van daglicht kenmerkend voor een helende omgeving. Daarom is er een binnentuin ontworpen die zichtbaar is vanuit de patiëntenkamers en ontvangstgebieden.

strategie en advies

Compact, efficiënt en toekomstbestendig

De samenwerking met de woningcorporatie speelde bij Clara Feyoena Heem een belangrijke rol. Met oog op de toekomst moet het gebouw flexibel worden ingericht, zodat het over 20 jaar ook voor andere doelgroepen bruikbaar is.

Om het Gezondheidscentrum Coevorden te kunnen realiseren, wilde Saxenburgh Groep het oude gebouw van het Waterschap Vechtstromen bemachtigen. Om tot een transactie te komen, heeft draaijer+partners hen hierin begeleid. Het Programma van Eisen werd opgesteld met daaruit voortkomend een investeringsraming en een integrale businesscase. Ook de aankoopstrategie en de besluitvorming zijn door ons verzorgd.

Voor het Medisch Centrum Vechtdal is gekozen voor een vernieuwend concept waarbij meer zorg in buitenpoliklinieken wordt verleend, de samenwerking met eerstelijnszorgaanbieders verder wordt versterkt en zorg verleend kan worden bij mensen thuis. Ook wordt de samenwerking met regionale zorgketens gestimuleerd en beschikt het centrum over de technologische ondersteuning van e-health. Het ontwerp van het ziekenhuis is compact, efficiënt en toekomstbestendig. Met haar 13.500 m² is het gebouw 30% kleiner in oppervlakte en functies dan voorheen.

"draaijer+partners stelt altijd de cliënt, patiënt, bewoner centraal. Daarbij worden de kwalitatieve en financiële kaders niet uit het oog verloren."

Ruud Rusken, manager vastgoed Saxenburgh Groep

realisatie en management

Flexibiliteit mag niet ten koste gaan van de zorg

Clara Feyoena Heem zit nog in de ontwerpfase. In de haalbaarheidsanalyse doet draaijer+partners er alles aan om de wensen van zowel de woningcorporatie als Saxenburgh Groep tot een gezamenlijke visie te brengen. De eisen en wensen van alle partijen en ten aanzien van optimale zorgverlening worden samengebracht in een ontwerp van een toekomstbestendige woonzorgvoorziening.

Naast de voorbereidingsfase van het Gezondheidscentrum Coevorden hebben wij ook de ontwerp- en realisatieopgave ondersteund. Hierin hebben wij Saxenburgh Groep begeleid bij de ontwerpoverleggen, de aanbesteding, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, de realisatiefase, de budgetbewaking en de planning en het begeleiden van het risicomanagement.

Ook voor het Medisch Centrum Vechtdal is de eerste schop in het zand gezet. Naar verwachting wordt het gebouw eind 2019 opgeleverd en kunnen vanaf 2020 zo’n 110.000 inwoners uit omgeving Vechtdal gebruikmaken van deze voorziening.

exploitatie en beheer

Meerjarenperspectief
voor 9 projecten

draaijer+partners helpt Saxenburgh Groep met name met de analyse van vastgoed en de facilitaire diensten. Zo is een meerjarenperspectief ontwikkeld voor negen verschillende deelprojecten. Deze projecten worden zorgvuldig door ons begeleid en lopen uiteen van het bewaken van de voeding, schoonmaak, servicedesk, nieuwbouw en het onderhoud.

Onderdeel hiervan is de inrichting van de toekomstige beheerorganisatie voor onderhoud van Saxenburgh Groep. Met de nieuwbouw van het Medisch Centrum Vechtdal veranderen de onderhoudssituatie en taken van de beheerorganisatie voor onderhoud. Het inrichten van deze nieuwe beheerorganisatie hangt samen met de af te sluiten onderhoudscontracten voor zowel het Medisch Centrum Vechtdal als voor andere locaties van Saxenburgh Groep. Hiervoor hebben wij onder andere een FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) analyse uitgevoerd, waarin risico’s zijn vertaald naar mogelijke procesverbeteringen op het gebied van exploitatie.

Saxenburgh

Saxenburgh Groep biedt hun patiënten en cliënten helende, natuurlijke en flexibele omgevingen die comfortabel en huiselijk aanvoelen.

resultaten

  • Jaarlijks lagere kosten
  • Moderne, prettige en helende huisvesting voor de cliënten
  • Toekomstgerichte gebouwen met een gezamenlijke visie
Erwin
InnovatieexpertErwin Alderssenior projectmanager
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Bart
Bart Griesssenior projectmanager
Henri
Henri DrenthenDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases