Sportboulevard Hardenberg

De sportboulevard in Hardenberg brengt allerlei vormen van sport en beweging samen op één integraal terrein dat voor iedereen bereikbaar is. Een onderdeel van de sportboulevard is ‘De Slag’. Met een gezamenlijke entree en gemeenschappelijke kantine beschikt het pand over een functioneel zwembad met aanvullende wellness voorzieningen. Ook is later aansluitend aan het zwembad een sporthal gebouwd waar zowel bewegingsonderwijs wordt gegeven en waar sportverenigingen hun sporten bedrijven.

“Realiseer een zwembad met een aansluitende sporthal die voor iedere doelgroep toegankelijk is.”

onderzoek en inspiratie

Puur op waarde gegund

Ter vervanging van het oude gemeentelijke zwembad is besloten om op de sportboulevard van Hardenberg een nieuw zwembad met aanvullende sporthal te realiseren.
draaijer+partners heeft voor beide plannen een businescase en een programma van prestaties opgesteld. Het zwembad had met name als doel een functioneel en gemeentelijk zwembad te zijn waar meerdere doelgroepen tegelijkertijd bediend konden worden. Ook de sporthal moest door onderwijsinstellingen, de plaatselijke zaalvoetbalvereniging, volleybalvereniging tot aan atletiek- en rolstoelbasketbalverenigingen in gebruik kunnen worden genomen.
Tijdens de aanbestedingsfase van zowel het zwembad als de sporthal zijn wij op een innovatie wijze, zonder enig ontwerp, te werk gegaan. De partijen die verantwoordelijk zijn voor zowel ontwerp, uitvoering als onderhoud zijn geselecteerd op de toegevoegde waarde die zij voor de gemeente leverden.

strategie en advies

Een sportomgeving door en voor iedereen

Tijdens het strategie- en adviestraject heeft draaijer+partners voor beide projecten de organisatie geadviseerd bij de inrichting van het project. Ook hebben wij de organisatievormen, scenariostudies en businesscases opgebouwd. Voor beide projecten is gekozen voor een Design Build en Maintain vorm.
Bij de ontwerpfase van de sporthal is met vrijwel met álle eindgebruikers gesproken. Diverse sportverenigingen en scholen hebben input geleverd voor het ontwerp. Zo hebben wij in het gedeelte van de sporthal zelfs een extra verdieping gebouwd om een leslokaal te realiseren. Op deze wijze gaat er geen reis- en lestijd voor leerlingen verloren. Alle uiteindelijke output van het ontwerp hebben wij vervolgens naar de gebruikers en stakeholders teruggekoppeld. Zo kunnen zij de ruimte en mogelijkheden optimaal benutten. De gemeente had naast hun duurzaamheidsambities nóg een belangrijke eis voor dit project: toegankelijkheid voor iedereen. De sporthal moet voor zowel jong, oud als mensen met een beperking bereikbaar én bruikbaar zijn. Er mag geen onderscheid zijn tussen valide en minder valide personen!

"Het was onwijs leuk om in gesprek te gaan met de gebruikers die ook daadwerkelijk hier komen sporten. We hebben zelfs met de rolstoel-volleyballers gesproken om te kijken hoe wij het gebouw voor hen obstakelvrij toegankelijk konden maken. Ik ben blij dat de gebruikers tevreden zijn. Daar ben ik trots op!"

Bart Griess, Projectmanager draaijer+partners

realisatie en management

Extra innovaties binnen het standaard budget

draaijer+partners heeft in samenwerking met de gemeente het gehele traject van de realisatie van het zwembad tot aan de sporthal begeleid. Zo hebben wij aanbestedingsdocumenten opgesteld, de aanbesteding uitgevoerd en begeleid. Ook hebben wij de contractfase, kwaliteit en uitvoering van de bouw, het contractmanagement en de tijdsbepaling begeleid.
De aanbesteding is zo georganiseerd dat de beide gebouwdelen zijn gegund aan de partij die de meeste toegevoegde waarde kon leveren. Zo zijn er wellness faciliteiten gerealiseerd om het zwembad aantrekkelijk te maken voor senioren. Ook extra wensen als een kloksysteem, een speelattribuut voor kinderen en lager energieverbruik hebben we hierdoor in het zwembad kunnen realiseren.
Ook voor de sporthal zijn er extra voorzieningen in het ontwerp geïntegreerd, waaronder een geavanceerd scorebord, video-analyse systeem, het volgen van live voetbalwedstrijden en 3 elektrisch bedienbare digiborden. De inrichting van de sporthal geeft een extra versterking aan het innovatieve karakter. Zowel de sporthal als het zwembad worden op circulaire wijze verwarmd door de restwarmte voortkomend uit de naastliggende fabriek.

exploitatie en beheer

Design Build & Maintain voor 20 jaar

Voor de uitvoering van zowel het zwembad als de sporthal is gekozen voor een Design Build Maintain vorm. Het onderhoud is daarbij voor 20 jaar gecontracteerd. Vanuit draaijer+partners hebben wij de onderhoudscontracten voor de gebouwen opgesteld.

Sportboulevard_Hardenberg_12

"De realisatie van het nieuwe zwembad was een super proces! We hebben echt meerwaarde kunnen leveren voor de gemeente, waardoor er meer in het zwembad gerealiseerd is dan vooraf bedacht. Een absoluut succes!"

Bertina Seffinga, adviseur draaijer+partners

resultaten

  • Mooi, functioneel en innovatief eindresultaat opgeleverd door zonder ontwerp (wel beeldkwaliteitskaders) aan te besteden
  • Innovatief proces door gunning op waarde
  • Een bereikbare sportvoorziening voor minder validen
  • Circulaire toepassing van restwarmte
Bart
Bart Griesssenior projectmanager
Bertina
Bertina SeffingaAdviseur

Gerelateerde cases