Sportcomplex Amerena

Een aantal sportaccommodaties in Amersfoort voldeed niet meer aan de huidige eisen en ambitie van de gemeente en zijn daarom vervangen door het nieuwe multifuntionele sport- en zwemcomplex Amerena, een icoon voor de stad in de wijk Hogekwartier. Het in 2018 geopende hypermoderne complex telt een doelgroepenbad, een multifunctioneel bad (25 m) met springplank en een wedstrijdbad (50 m) met olympische afmetingen, een deelbare sporthal, horecavoorzieningen en ruimte voor wellness, fysiotherapie, kantoren en een parkeergarage.

“Een duurzaam en high tech sport- en zwemcomplex waarmee de gemeente Amersfoort zich op topsportniveau kan profileren.”

onderzoek en inspiratie

Spannende locatiekeuze

Bestaande sportaccommodaties voldeden niet meer aan de huidige eisen en de ambitie van de gemeente Amersfoort. De gemeente stond voor de uitdaging om een aansprekend multifunctioneel sportcomplex voor zwemmen en andere sporten te realiseren in een politiek gevoelige omgeving tegen een minimaal budget. Er was sprake van een ‘spannende’ locatiekeuze vanwege bodemvervuiling en groei van de Japanse duizendknoop. Deze plant kan met zijn sterke en diepe wortels schade veroorzaken aan wegen en gebouwen en moest bestreden worden. Een zorgvuldig proces en goede communicatie met alle stakeholders en inwoners waren van belang.

strategie en advies

SROI onderdeel van de aanbesteding

Er is gekozen voor de bouwvorm met een UAV-GC contract. Onze partner OPPS heeft het opstellen van dit geïntegreerde contract begeleid. De aanbesteding vond plaats op basis van een voorlopig ontwerp. De gemeente heeft bouwcombinatie Olco Sportsphere geselecteerd om uitvoering te geven aan het Design & Build contract. De aanbesteding vond plaats in crisistijd, de afronding van het project in de ‘booming’ tijd met risico van vertraging.
Een bijzonder onderdeel van de aanbesteding was het investeren in Social Return (SROI) om tijdens de realisatie van het project een positieve bijdrage te leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Amerena is een duurzaam sportcomplex en maakt gebruik van zonnepanelen zonnecollectoren, een wadi, een biomassa-installatie, warmtepompen en heeft een sedumdak.

realisatie en management

Functionaliteit en kwaliteit voorop

De opdrachtgever stelde veel functionaliteit en kwaliteit voorop. De gemeente Amersfoort had een interne projectmanager van de gemeente aangesteld en een kwaliteitsmanager die het programma van prestaties controleerde. draaijer+partners leverde een contractmanager en een kwaliteitstoezichthouder. draaijer+partners bewees haar toegevoegde waarde door de kennis van contracten, het vermogen om vanuit het belang van de opdrachtgever het contract te managen en te laveren tussen het ontzorgen van de opdrachtgever, de belangen van de aannemer en de risico’s van de gekozen contractvorm. De kwaliteitstoezichthouder zag toe en stuurde op kwaliteit tijdens het 2,5 jaar durende bouwproces.

exploitatie en beheer

Duurzaam sportcomplex

SRO is de exploitant van het nieuwe sportcomplex Amerena in opdracht van de gemeente Amersfoort. De kwaliteitstoezichthouder van draaijer+partners heeft de kennis van het gebouw overgedragen aan de exploitant. Amerena is een duurzaam sportcomplex en maakt gebruik van zonnepanelen zonnecollectoren, een wadi, een biomassa-installatie, warmtepompen en heeft een sedumdak. De cv-installatie fungeert als back-up en piekvraaginstallatie.

“Een mooi multifunctioneel en duurzaam icoon voor Amersfoort waar volop gesport kan worden, zelfs op topsportniveau.”

Peter Ruchti, directeur Draaijer Group

resultaten

  • een multifunctionele sportvoorziening tegen minimale investering
  • een zeer high tech, duurzaam en iconisch gebouw
  • Amerena is geschikt voor zwemwedstrijden op topsportniveau
Peter
Peter RuchtiDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases