Stadskantoor Utrecht

Gemeente Utrecht wilde haar 14 door de stad verspreide kantoren samenvoegen tot één centrale ontmoetingsplek voor zo’n 3.500 ambtenaren en inwoners van Utrecht. Het moest een plek worden die de verschillende stadsdelen met elkaar verbindt en bereikbaar is voor iedereen. De gemeente wilde hier op een moderne wijze werken en haar diensten kunnen verlenen. Ook duurzaamheid was een belangrijk onderdeel. Niet alleen het nieuwe gebouw moest voldoen aan de duurzaamheidsambitie, maar ook de 14 voormalige gebouwen die de gemeente bezat, moesten hiermee worden overgedragen. Al met al een complex, maar ambitieus project.

"Hoe maak je van veertien verspreide stadskantoren één bruisend en energiek hart van de stad?"

onderzoek en inspiratie

Verbondenheid, bereikbaarheid en veiligheid

70% van de Utrechtenaren woont aan de westkant van het spoor. Velen van hen voelen zich geen onderdeel van de stad, omdat de centrumzijde zich aan de andere kant bevindt. Gemeente Utrecht wilde het nieuwe gebouw daarom graag aan de westkant van het station vestigen om ook deze mensen met het centrum te verbinden. Door de toepassing van een duidelijke bewegwijzering, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mindervaliden wilde de gemeente ervoor zorgen dat het nieuwe stadskantoor een veilig, welkom en klantvriendelijk gevoel met zich meebrengt. draaijer+partners heeft samen met de gemeente dan ook grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor facilitaire dienstverlening en hospitality.

strategie en advies

Gebruiksklaar voor het nieuwe werken

Om dit complexe en ambitieuze project te realiseren, heeft gemeente Utrecht draaijer+partners de volledige verantwoordelijkheid en het vertrouwen gegeven om te kunnen slagen in de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor. Wij hebben ervoor gezorgd dat het stadskantoor werd klaargemaakt voor gebruik en dat de mensen die erin zouden gaan werken, werden klaargestoomd om het gebouw te gebruiken zoals bedoeld. De gehele organisatie is overgegaan op het nieuwe werken. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties van mensen met een beperking werden in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwerpfase. Zo is er veel draagvlak ontstaan voor de nieuwe dienstverlening en het nieuwe werken. Tevens hebben wij de financiële businesscase voor de gehele opgave ontwikkeld en bewaakt en is het uitgangspunt van verhuur omgezet tot een koopproces wat met goed gevolg is gerealiseerd.

“Ons concept van klantbeleving en hospitality is aan de tekentafel bedacht. Wij willen laten zien hoe het in de praktijk werkt.”

Maaike Wilmink, projectleider facilitair van het Stadskantoor Utrecht

realisatie en management

Een begeleidende rol met tal van specialismen

Om gehoor te geven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente heeft draaijer+partners de vernieuwing van de ICT-infrastructuur, digitalisering en het papierarm maken van de organisatie op zich genomen. Ook het begeleiden van het proces van de externe huurders, de inbouw, logistiek, publieksruimte, het goed onderhouden en de financiële afronding en verantwoording van het vastgoedproject hoorden bij onze specialismen van draaijer+partners. Tijdens het proces werd het optimaal bedienen van de klant continu in gedachten gehouden en hebben wij het dienstverleningsconcept, de vertaling en implementatie in de gebouwde omgeving integraal aangestuurd. De realisatie van het gebouw met 70.000 m² bvo is in 2007 gestart en in 2015 gebruiksklaar opgeleverd. Het gehele project is binnen de financiële kaders gerealiseerd en op tijd in gebruik genomen met een gebruikskwaliteit die boven verwachting was. Met als kers op de taart: een complete verhuizing in één weekend.

exploitatie en beheer

Duurzaamheidsambitie tot in de laatste stenen

Het Stadskantoor Utrecht is met haar Breeam-certificaat van twee sterren bestempeld tot een duurzaamheidsicoon voor diverse overheidsinstellingen. Om deze ambitie zo goed mogelijk te waarborgen, hebben wij gemeente Utrecht begeleid met het kiezen van de juiste partijen en materialen. Zo zijn het gebruik van driedubbel glas, zonnecollectoren, zonnepanelen, zonnecellen, groene daken, warmtekoudeopslag, energiezuinige apparatuur, slimme sensoren en het papierarm werken gestimuleerd. Het nieuwe stadskantoor is 40% energiezuiniger dan wettelijk verplicht. Ook de 14 gebouwen die door de gemeente bezet waren, werden met deze duurzaamheidsambitie overgedragen. In een vroeg stadium is met de verhuurders overlegd over de nieuwe toekomstplannen voor deze panden. Hiervoor werden onder andere herbestemmingen voor studentenwoningen, hotels en woningen aangevraagd.

Utrecht_8

“Het Utrechtse Stadskantoor is geen financiële strop, maar bespaart de gemeente juist geld. Dat zie je al als je de huur van de oude huisvesting bij elkaar optelt”

Evert Jan Bronda, projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Een veilig, maar open gebouw dat de stadsdelen met elkaar verbindt
  • Het stadskantoor is 40% zuiniger dan wettelijk verplicht en heeft een Breeam-certificaat van twee sterren
  • Goed bereikbaar voor jong en oud
Peter
Peter RuchtiDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases