TenneT

TenneT beheert het landelijk hoogspanningsnet en streeft naar een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit voor zo’n 41 miljoen mensen. Toen TenneT alle hoogspanningsnetten binnen Nederland in beheer kreeg, bracht dat gevolgen voor de organisatiestructuur met zich mee. In 2009 werkten er zo’n 450 medewerkers op het hoofdkantoor, verspreid over drie panden in Arnhem. De verwachting was dat het aantal medewerkers in de toekomst sterk zou toenemen. De huisvesting voldeed niet meer en TenneT wilde verhuizen naar het nieuwgebouwde hoofdkantoor Mariëndaal Centre of Excellence. Het bedrijf schakelde draaijer+partners in om het proces vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot en met de ingebruikname van de nieuwe huisvesting te ondersteunen.

"Van een nieuwe organisatiecultuur tot een groene, flexibele en circulaire omgeving."

onderzoek en inspiratie

Hoogwaardig hergebruik

Het bijzondere aan het nieuwbouwtraject is dat de grote duurzaamheidsambitie van TenneT volledig hand in hand gaat met het nieuwe werken. TenneT wilde een compleet circulair inbouwpakket toepassen dat aan zou sluiten op haar flexibele organisatiestructuur. Dit werd een Pre Returnable Procurement (PRP)-constructie, waarbij alle materialen voor plafond- en vloerafwerking, binnenwanden en vaste en losse inrichting worden teruggegeven aan de leverancier die deze weer in kan zetten voor hoogwaardig hergebruik. Het hele ontwerp is gebaseerd op ‘design for disassembly’. Met name het ontwerp van de vaste inrichting is uniek en onderscheidendAlle onderdelen zijn met een minimum aan transportbewegingen compact en zonder gebruik van wegwerpverpakkingen bij het kantoor aangeleverd en ter plaatse gemonteerd. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd en aangepast. Met dit circulaire inbouwpakket levert TenneT een goede bijdrage om de in de Nederlandse ambitie, zoals vastgelegd in het Nationaal grondstoffenakkoord, in 2030 50% van het Nederlandse grondstoffengebruik circulair in te zetten. Het inbouwpakket is gerealiseerd binnen een zeer duurzaam gebouw, waarvoor het Breeam ‘Very Good‘-certificaat is verkregen. 

strategie en advies

Betere communicatie en interactie

Samen met de medewerkers van TenneT heeft draaijer+partners een nieuw kantoorconcept uitgewerkt. Tijdens dit proces zijn er diverse workshops georganiseerd waarin de nieuwe werkomgeving werd vormgegeven. Medewerkers hadden veel inspraak, zodat er voldoende draagvlak werd gecreëerd. Zo moest de huisvestingsflexibiliteit worden vergoot en moesten de vierkante meters gelijk worden bedeeld. Met een open en transparante omgeving die beschikt over maar liefst 1.200 flexplekken is ook de communicatie en interactie binnen de organisatie verbeterd. Het proces is door draaijer+partners zo ingericht, dat TenneT al haar doelstellingen kon behalen. Daarnaast is het nieuwe hoofdkantoor volledig omringd door de natuur van het landgoed Mariëndaal. Op deze manier stimuleert TenneT een veilige, groene en gezonde omgeving voor haar medewerkers.

TenneT beschikt over een veilige, duurzame, flexibele en gezonde werkomgeving met een Breeam-certificaat Very Good.

realisatie en management

Projectpartners laten innoveren

Het nieuwbouwtraject is door draaijer+partners begeleid. Een onderdeel van dit project bestond uit de realisatie van een compleet nieuw inbouwpakket, inclusief aanpassingen en uitbreiding van de gebouwgebonden installaties. Gaandeweg het ontwerpproces ontstond het idee om de inrichting van het pand volledig circulair te maken. Zo zijn onder andere de vloerbedekking, binnenmuren, verlichting, meubels, het glas en zelfs de coatings binnen de ‘cradletocradle’-principes uitgevoerd. Hiermee kan niet alleen de complete inrichting worden hergebruikt, maar hebben ook alle projectpartners op hun eigen niveau uiteenlopende innovaties kunnen doorvoeren.  

exploitatie en beheer

Terugleveren aan leveranciers

Speciaal aandachtspunt in exploitatie en beheer is het daadwerkelijk terugleveren van de materialen aan de leveranciers na einde huurcontract en zorgen dat wijzigingen in het inbouwpakket worden uitgevoerd conform de circulaire uitgangspunten.

D+P_Tennet_6

“We hebben veel aandacht besteed aan de keuze voor materialen, zodat deze in de toekomst zo optimaal mogelijk hergebruikt kunnen worden. Ook is de leefbaarheid van cruciaal belang; om het binnenklimaat zo gezond mogelijk te houden, zijn er geen giftige stoffen gebruikt.”

Maarten Epema, adviseur duurzame innovatie draaijer+partners

resultaten

  • De nieuwe kantoorinrichting heeft de communicatie en interactie binnen de organisatie sterk verbeterd
  • Door gebruik te maken van een circulair inbouwpakket draagt TenneT bij aan een besparing op giftige stoffen, een beperking van transport, hogere re-/up-/downcyclingpercentages en het reduceren van afval
  • Breeam-certificaat Very Good
  • Een circulair inbouwpakket dat duurzaam en flexibel is voor de organisatie en het milieu
Frank
Frank RookerProjectmanager
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager
Henri
Henri DrenthenDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases