TopSportZorgCentrum Groningen

Het Hitachi Stadion (voorheen Euroborg) is een multifunctioneel complex dat bekend staat als de thuisbasis van FC Groningen. Maar bij dit stadion is het niet mogelijk om alle elftallen van FC Groningen onder éénzelfde dak te laten trainen. Hierdoor ontstond de vraag naar een multidisciplinaire accommodatie waar niet alleen topsport, maar ook zorg, kennis en ondernemen met elkaar worden verbonden. De vraag aan draaijer+partners was om dit project mede te ontwikkelen en om de breedtesport en vitaliteit in Noord-Nederland met elkaar te vervlechten.

"Realiseer topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen onder één aardbevingbestendig dak"

Het TopSportZorgCentrum is een multifunctioneel gebouw dat fungeert als broedplek voor talentvolle sporters.

realisatie en management

Oplevering juli 2018

Euroborg N.V. zag de mogelijkheid om het project van het zogenoemde TopSportZorgCentrum (TSZC) te realiseren op sportpark Corpus Den Hoorn aan de A7 in Groningen. Het project beslaat een totaaloppervlak van circa 5.300 m². Om de juiste partijen bij elkaar te brengen voor de realisatie van het TSZC is een selectie- en gunningcommissie samengesteld. Tijdens het aanbestedingsproces heeft draaijer+partners deze commissies voorzien van de nodige kennis en expertise. Ook hebben wij Euroborg N.V. geholpen met het opstellen en begeleiden van de aanbestedingsstukken. Het juridisch advies, de duurzaamheid, bouwkosten, constructies en installatietechniek zijn ook door ons aangestuurd.

In juni 2017 is de bouw van het TSZC gestart. Het gebouw is op 6 juli 2018 opgeleverd en op 13 oktober 2018 feestelijk geopend. draaijer+partners organiseerde samen met de aannemer de stop- en bijwoonmomenten om samen met betrokken adviseurs de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Ook voerden wij het contractmanagement uit en hebben wij getoetst of het ontworpen gebouw voldeed aan de contractstukken.

exploitatie en beheer

Nog vijftien jaar onderhoud

Het TopSportZorgCentrum is een gebouw dat makkelijk te exploiteren en beheren is. Om het gebouw zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, heeft draaijer+partners in een vroegtijdig stadium al gekeken naar het toekomstig onderhoud. Na de realisatie wordt het TSZC namelijk nog vijftien jaar door de aannemer onderhouden. Zo heeft de opdrachtgever duidelijkheid over de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en kosten voor deze periode.

"Ik vind het heel gaaf dat we dit initiatief in samenwerking met de opdrachtgevers en gebruikers hebben kunnen waarmaken."

Bart Griess, projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Aardbevingsbestendig gebouw
  • Iconisch gebouw met een volledig groene uitstraling en eigen karakter
  • Broedplek voor talentvolle sporters
Bart
Bart Griesssenior projectmanager
Niels
Niels KuikenManager Gebouwexploitatie en Techniek

Gerelateerde cases