Triodos Bank

Aan de rand van Landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg, tegenover het NS station, heeft Triodos Bank een geheel demontabel en duurzaam nieuw kantoor betrokken. In 2008 was de uitbreiding van de huisvesting van Triodos Bank aan de Nieuwenoordweg in Zeist net klaar toen duidelijk werd dat de groei door zou zetten en er op korte termijn alweer meer huisvesting nodig zou zijn. Na diverse locatieonderzoeken werd gekozen voor Landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg. Een prachtige plek waar ooit de bank ook is ontstaan.

"Een nieuw demontabel en volledig duurzaam kantoor gebouwd volgens de visie van Triodos Bank waarbij natuur, cultuur en economie in balans zijn."

onderzoek en inspiratie

Gebruik maken van voorbeelden uit de natuur en open staan voor innovaties

Een duurzaam gebouw. Vanzelfsprekend. Maar hoe hoog leg je de lat en hoe daag je ontwerpers en bouwers uit? Door een ambitiedocument op te stellen met als input inspirerende sessies met de opdrachtgever én diverse experts.

Zo zijn er sessies geweest over biomimicry (wat kun je leren uit de natuur), circulariteit en duurzaamheid. Het ambitiedocument is vervolgens samen met Triodos vertaald in een Programma van Prestaties waarin ruimte was voor innovatieve ideeën en andere dan de traditionele oplossingen.

strategie en advies

Diverse programma’s

draaijer+partners heeft Triodos Bank geadviseerd over het nieuwe werken en de toepassing van taakgerelateerde werkplekken. Samen is een werkplekconcept ontwikkeld. Na sessies met gebruikers zijn de functionele eisen omgezet in ruimtelijke prestaties. Deze hebben een plek gekregen in het Functioneel Ruimtelijk Programma van Prestaties. Ook maakten wij deel uit van de werkgroep duurzaamheid die het Technisch Programma van Eisen heeft opgesteld in de vorm van een Technisch Programma van Prestaties.

“Een nieuw kantoor is een van de weinige momenten die je als organisatie hebt om uiting te kunnen geven aan wie je bent.”

Ellen Wiewel - programmamanager Nieuwe Huisvesting

realisatie en management

Contracteren en controleren

Het ambitiedocument hebben wij samen met Allen & Overy vertaald naar een ontwikkelcontract met het Functioneel en Technisch Programma van Eisen als bijlage. Tijdens het opstellen van het contract en de contractbesprekingen met Edge Technologies hebben wij Triodos Bank geadviseerd. Waar wij konden hebben wij proactief meegewerkt aan oplossingen voor technische vraagstukken.
Gedurende de ontwikkeling heeft draaijer+partners het interne projectmanagement ondersteund met reviews op de fase-documenten en de implementatie daarvan door Edge Technologies. Zowel kwalitatief als financieel. Waar nodig ondersteunden wij de onderhandelingen.
Voor start van de uitvoering hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd om de meest kritische punten in beeld te brengen. Tijdens onze kwaliteitscontrole op de bouw controleerden wij op kritieke uitvoeringsmomenten, toetsten wij of de aannemer de contractafspraken nakwam en waren wij betrokken bij de deelopleveringen en de eindoplevering.

exploitatie en beheer

Duurzame exploitatie

Vanuit onze kennis van de exploitatie van gebouwen hebben wij de ontwikkelcontracten opgesteld en geadviseerd over integrale keuzes met betrekking tot vormgeving, investeringskosten, beheer en exploitatiekosten. Bij de uitwerking van het ouputgerichte Technisch Programma van Prestaties is rekening gehouden met toekomstig onderhoud om een duurzame exploitatie mogelijk te maken.

In 2021 heeft het kantoor op Landgoed De Reehorst de 'Nationale Houtbouwprijs 2021' gewonnen.

“Chapeau voor de mensen van Triodos die de ambities hoog in het vaandel hebben gehouden!”

Liesbeth Schellens - senior adviseur draaijer+partners

resultaten

  • een duurzaam, modern en energieneutraal kantoorgebouw passend bij de visie van Triodos Bank
  • het gebouw is remontabel, modulair en gemaakt van duurzame en hergebruikte materialen en staat in Madaster, het materialenpaspoort.
  • Een gezonde werkplek voor de medewerkers in een omgeving in evenwicht met de natuur
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Liesbeth
Liesbeth SchellensSenior adviseur
Wijnand
Wijnand Bakkersenior bouwmanager
Ben
Ben Grijpstrasenior adviseur

Gerelateerde cases