Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in ons land en met ruim 12.000 medewerkers de grootste werkgever in het Noorden. Activiteiten naast zorg zijn onderzoek, opleiding en onderwijs. draaijer+partners werkt voor het Universitair Centrum Psychiatrie en het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) bestaat uit een poliklinisch en klinisch deel. Het Centrum voor Revalidatie is een academisch revalidatiecentrum voor klinische en poliklinische behandelingen van mensen met een onomkeerbaar letsel aan het houdings- en bewegingsapparaat én voor mensen met een chronische ziekte.

‘In een 24-uurs zorgomgeving blijven voldoen aan de functionele, technische en toenemende kwaliteitseisen van de veranderende zorgvraag.”

onderzoek en inspiratie

Patiënten herstellen sneller door een gezonde omgeving

Huisvesting moet bijdragen aan het herstel van patiënten. Ze moeten tot rust komen en zich prettig en veilig voelen. Beleving, ontmoeting en interactie tussen patiënten en hun omgeving zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan het herstel en het weer kunnen functioneren in de eigen omgeving. Huisvesting moet daarnaast bijdragen aan het op een efficiënte wijze verlenen van zorg voor nu, maar moet ook flexibel zijn om op toekomstscenario’s te kunnen anticiperen.

Voor de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie zijn diverse instellingen in Nederland bezocht en is internationaal kennis opgehaald over bijvoorbeeld het effect van zonlicht op psychiatrisch patiënten.

Voor de aanpassingen aan de gebouwen van het revalidatiecentrum heeft draaijer+partners, in samenwerking met afdelingsartsen, verzorgend personeel en enkele patiënten andere instellingen bezocht en diverse variantenonderzoeken gedaan om tot nieuwe indelingen te komen.

strategie en advies

Flexibele huisvesting

Nu een plan maken om over vijf tot tien jaar over functioneel flexibele huisvesting te beschikken. Voor het UCP heeft draaijer+partners de werkprocessen vertaald naar flexibele huisvesting voor de klinische en poliklinische behandelingen en dagbesteding van psychiatrisch patiënten. Met de uitkomsten van de workshops, een bezettingsgraadonderzoek en onze kennis en ervaring zijn de wensen van de gebruiker vormgegeven in het ontwerp. Dit is getoetst bij de cliëntenraad.

Voor Beatrixoord heeft draaijer+partners een langetermijnhuisvestingsplan opgesteld waarin de visie en strategie zijn vastgelegd om kwalitatief hoogstaande en toegankelijke revalidatie aan te kunnen blijven bieden. draaijer+partners bewaakt, borgt en verfijnt dit en werkt aan het plan voor de ‘kliniek van de toekomst’. Daarnaast adviseren wij over de basisuitgangspunten voor het gebruik van de huisvesting.

"Het gaat niet alleen om bakstenen maar om wat je wilt met die bakstenen!"

Bert Eissens, sectordirecteur Universitair Centrum Psychiatrie en Beatrixoord

realisatie en management

Toewerken naar kliniek van de toekomst

Vanwege het ontbreken van landelijke normen heeft draaijer+partners voor Beatrixoord keuzes ten aanzien van luchtbehandeling, drukregimes, filtratie en ontsmetting gedefinieerd en vastgelegd, in nauwe samenwerking met het UMCG. Tijdens de renovatie van een aantal afdelingen en de centrale hal is tijdens de ontwerp- en realisatiefase gewerkt in een bouwteam. Voor het verduurzamen van de huisvesting zijn aanpassingen gedaan aan de dakisolatie, gevel, luchtbehandelingsinstallatie en is led-verlichting toegepast. Daarnaast zijn de renovatie van het voorterrein en een brandveiligheidsproject voor het verbeteren van de brandpreventie van het hoofdgebouw afgerond.

Voor Beatrixoord heeft draaijer+partners het project- en bouwmanagement verzorgd tijdens diverse aanpassingen aan de gebouwen. Hiermee is de capaciteit verhoogd, is de technische kwaliteit verbeterd en wordt voldaan aan functionele en kwalitatieve eisen. Ook zijn nu de nieuwste behandeltechnieken mogelijk, waaronder de grail: een geavanceerde loopband waarbij looppaden met hoogteverschillen na te bootsen zijn.

exploitatie en beheer

Samenwerking en communicatie

In een omgeving waar 24 uur per dag zorg geboden wordt, is het van belang de onderhouds- en verbouwwerkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren. draaijer+partners heeft voorstellen gedaan om deze processen te bespoedigen. Samenwerking en communicatie zijn de sleutelwoorden.
Binnen Beatrixoord is ook het onderhoud meegenomen tijdens alle verbouwactiviteiten, zodat het gebouw daarmee weer 'bij' is. draaijer+partners biedt ondersteuning aan de technische dienst bij grote complexere onderhoudsactiviteiten en ontzorgt de opdrachtgever tijdens de uitvoering.

“Plannen zo maken dat je de toekomst niet blokkeert”

Liesbeth Schellens, senior adviseur draaijer+partners

resultaten

  • huisvesting die bijdraagt aan herstel van patiënten en een efficiënte zorgverlening en flexibel is om op toekomstscenario’s te kunnen anticiperen
  • de ambitie van Beatrixoord om “sneller gezond te worden door bewegen” komt nu in de huisvesting tot uiting, met als direct resultaat: minder ligdagen in de kliniek en een betere benutting van de polikliniek
  • de huisvesting van Beatrixoord geldt als voorbeeld in de revalidatiebranche
Liesbeth
Liesbeth SchellensSenior adviseur
Hildebrand
Hildebrand de BraakBouwmanager

Gerelateerde cases