Projecten leeromgeving

Ben jij geïnspireerd door onze manier van werken? Bekijk dan hieronder voor welke uiteenlopende klanten binnen het onderwijs wij werken.

caseIEKC Het Gele Park Lichtenvoorde

In het Integraal Educatief Kindcentrum Lichtenvoorde (IEKC) zijn regulier, speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg sinds […]

caseTerra Meppel

Terra is een onderwijsorganisatie voor het VO en het MBO in de groene sector en […]

caseKindcentrum Kollum

De basisscholen CBS Koning Juliana en OBS Prof. Casimirschool in Kollum hadden beide behoefte aan […]

caseMaritiem Instituut Willem Barentsz

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) is al sinds 1875 op Terschelling gevestigd. Tegenwoordig studeren zo’n 500 à 600 studenten […]

caseZone.college

Zone.college (voorheen AOC Oost) is een Agrarisch Opleidingscentrum en verzorgt voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor […]

Door een efficiënte indeling kan in onderwijsgebouwen 20% meer ruimte worden gecreëerd
caseAlfa-college

Het Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum in Noord- en Oost-Nederland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De […]

caseOnderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van onderwijsorganisaties Terra, Dollard College en RSG de Borgen: […]

caseBonhoeffer College

Het Bonhoeffer College is de grootste middelbare school van Enschede. Om de ambitie en doelstellingen […]

caseTerra Emmen

Terra is een onderwijsorganisatie voor het VO en het MBO in de groene sector en […]

caseNHL Stenden Hogeschool

Per 1 september 2018 fuseerden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool officieel tot één nieuwe hogeschool: […]