Strategie en advies

Wij kunnen jou natuurlijk vragen of jij wilt dat jouw vastgoed slimmer en effectiever functioneert. Maar waarom open deuren intrappen? Veel liever vragen wij naar jouw droom. Naar het ultieme beeld van de omgeving waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Wat is jouw visie en jouw ambitie ten aanzien van de omgeving waarin je werkzaam bent? Daar begint het mee. Wij zorgen samen met jou dat deze helder geformuleerd worden en als basis dienen voor de verdere uitwerking.

De visie en de ambitie vormen de basis voor de strategie.

Hoe ben en blijf je voorbereid op de huidige en toekomstige vastgoedvraagstukken? Een doordachte vastgoedstrategie is daarvoor van belang inclusief het formuleren van concrete doelen zodat het vastgoed waarde toevoegt aan het primaire en andere bedrijfsprocessen.

De vastgoedstrategie koppelt organisatiedoelen aan de (toekomstige) vastgoedbehoefte en de plannen daarin te voorzien inclusief investeringen, lasten en financieringsbehoefte.

Hoe kom je tot huisvesting of werkplekken passend bij jouw organisatie? Het ontwikkelen van een concept maakt snel inzichtelijk welke verschillende wensen, belangen en mogelijkheden er zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. Met een vertegenwoordiging van de organisatie werken wij samen met jou toe naar een concept met draagvlak.

Een bij de organisatie passend werkplekconcept zorgt voor productieve en tevreden medewerkers.

Gebiedsontwikkeling kan zeer complex zijn door de vele betrokken partijen, disciplines en belangen. Dat maakt het soms lastig om het proces van de grond te krijgen. Wij kennen de wereld van overheden, ontwikkelaars en gebruikers en staan je graag bij om jouw plannen te realiseren.

Gebiedsontwikkelingen kennen een lange doorlooptijd, soms wel tien tot twintig jaar afhankelijk van de complexiteit van het project.

Hoe bepaal je nou welke keuze je moet maken voor een bepaald vastgoed- of huisvestingsprobleem? Wij zijn in staat businesscases te maken die inzicht geven om jouw investeringsbeslissing te onderbouwen. Wij analyseren de kosten en opbrengsten en de mogelijke risico’s. Zodoende kun jij een weloverwogen keuze maken.

Een businesscase brengt het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project in kaart waaruit de haalbaarheid blijkt.

Onze manier van werken is continu aan verandering en vernieuwing onderhevig. In 2020 is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat er meer behoefte is aan huisvesting die fysiek ontmoeten, samenwerken en informele interactie faciliteert. Wij denken graag met je mee hoe dit er bij jouw organisatie uit zou kunnen zien.

Een gezonde en inspirerende werkomgeving zorgt voor een productiviteitsstijging van 10%.

Gerelateerde cases