van ambitie naar leeromgeving

Gebouwen kunnen prestaties van leerlingen positief beïnvloeden

Huisvesting is een middel dat kan bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat bij de ontwikkeling van huisvesting nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen. Bij aanvang van een project zetten wij daarom ook de onderwijsvisie en ambities centraal. Hiervoor komen wij informatie ophalen, maar brengen ook nadrukkelijk inspiratie in over ontwikkelingen die wij in het onderwijs, het bedrijfsleven en de omgeving zien. ? De onderwijsvisie vertalen wij vervolgens naar een onderwijsconcept, het Programma van Leren, waarin we de activiteiten beschrijven. Dit onderwijsconcept vertalen we tot slot naar onderwijshuisvesting waarin de eisen voor de huisvesting zijn beschreven. draaijer+partners werkt onder andere voor en met: Primair en Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en HBO/WO.

gebruiker centraal
naast opdrachtgever
gezonde business cases
van proces naar prestatie

Onze leercases

caseSlimme huisvesting Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft de ambitie om data in te zetten om meer grip te krijgen […]

caseIEKC Het Gele Park Lichtenvoorde

In het Integraal Educatief Kindcentrum Lichtenvoorde (IEKC) zijn regulier, speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg sinds […]

caseOnderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van onderwijsorganisaties Terra, Dollard College en RSG de Borgen: […]

caseNHL Stenden Hogeschool

Per 1 september 2018 fuseerden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool officieel tot één nieuwe hogeschool: […]

caseBonhoeffer College

Het Bonhoeffer College is de grootste middelbare school van Enschede. Om de ambitie en doelstellingen […]

Beweging verbetert de leerprestaties met 5 tot 10%
caseTerra Emmen

Terra is een onderwijsorganisatie voor het VO en het MBO in de groene sector en […]

caseZone.college

Zone.college (voorheen AOC Oost) is een Agrarisch Opleidingscentrum en verzorgt voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor […]

Ambitieversneller

Van ambitie naar toekomstbestendige leeromgeving

Studenten begeleiden om zich te ontwikkelen en hun diploma te halen, daar gaat het om. Een veilige en motiverende omgeving draagt niet alleen bij aan de prestaties van studenten, maar ook aan de vernieuwing van het onderwijs. Hoe creëer jij een motiverende omgeving en welke garanties krijg je dat dit ook werkt in de praktijk? Onze ambitieversneller vindt altijd ruimte om te investeren in een betere omgeving, vaak door eerst ook kosten te besparen.

 • Circulaire Oogstdag
 • Slimme datagestuurde leeromgeving
 • Programma van eisen in één dag

Diensten top 3 leeromgeving

 • visie- en ambitievorming
 • aanbesteden en contracten
 • verduurzaming vastgoed

 • Inspiratie
 • Leer
mei 2022

De gebruiker centraal stellen

Casper Meinders is exploitatie adviseur bij draaijer+partners. Voor een artikel in het magazine Schooldomein deelt […]

 • Inspiratie
 • Leer
april 2022

Kansen en uitdagingen voor het mbo

Onze directeur Jan Joost Flim is als adviseur betrokken bij diverse huisvestingsprojecten van zowel hogescholen […]

 • Slim
 • Leer
februari 2022

Een gezonde én slimme school

De coronacrisis is van grote invloed op hoe we met elkaar samenwerken. Ontwikkelingen waarvan we […]

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Whitepapers

Download hier onze inspirerende, leerzame trendrapporten.