universiteit-twente

Gebruikers University of Twente denken mee over de invulling van huisvesting

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van UT Enschede bruist van nieuwe ideeën en technologieën die leiden tot vooruitstrevend onderwijs en onderzoek. De faculteit verwacht de komende vijf jaar te gaan uitbreiden. Om deze groei de komende jaren op te kunnen vangen, is een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de uitbreidingslocatie de Es (labs en ondersteunende voorzieningen) en de vrijgekomen ruimten binnen de reeds bestaande gebouwen.

Om te komen tot een breed gedragen en kwalitatief PvE is draaijer+partners gestart met een inpassingsstudie. Hierbij worden de behoeften van alle gebruikers en functies in kaart gebracht en worden verschillende scenario’s voor de inpassing uitgewerkt. Deze scenario’s zullen worden getoetst of het tegemoetkomt aan de doelstellingen, of het haalbaar is en in welke mate het door verschillende doelgroepen geaccepteerd wordt. Op basis daarvan wordt een voorkeursscenario vastgesteld, dat verwerkt wordt in een ruimtelijk-functioneel PvE dat er voor zorgt dat alle gebruikers straks zo optimaal mogelijk in het nieuwe en in de bestaande gebouwen zitten.

“Alle gebruikers zullen straks zo optimaal mogelijk in het nieuwe en in de bestaande gebouwen zitten.”

Melissa Jongerius

Nieuwste blogs

  • Werken bij
  • Organisatie
juni 2021

Zo leuk is werken bij draaijer+partners

Wat wilde jij vroeger worden als je later groot zou zijn? Superheld(in), brandweerman of -vrouw, […]

  • Gezond
  • Werk
mei 2021

Hoe begin je met het organiseren van een gezonde werkomgeving?

Toen we lang geleden voor het eerst aan het werk gingen, was dat buiten, in […]

  • Werken bij
  • Zorg
april 2021

Facilitymanagement is gewoon ontzettend leuk

Een jaar geleden kwam Anniek Dijkstra in dienst bij draaijer+partners als facilitair adviseur zorg. In […]