universiteit-twente

Gebruikers University of Twente denken mee over de invulling van huisvesting

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van UT Enschede bruist van nieuwe ideeën en technologieën die leiden tot vooruitstrevend onderwijs en onderzoek. De faculteit verwacht de komende vijf jaar te gaan uitbreiden. Om deze groei de komende jaren op te kunnen vangen, is een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de uitbreidingslocatie de Es (labs en ondersteunende voorzieningen) en de vrijgekomen ruimten binnen de reeds bestaande gebouwen.

Om te komen tot een breed gedragen en kwalitatief PvE is draaijer+partners gestart met een inpassingsstudie. Hierbij worden de behoeften van alle gebruikers en functies in kaart gebracht en worden verschillende scenario’s voor de inpassing uitgewerkt. We toetsen ieder scenario of het tegemoetkomt aan de doelstellingen, of het haalbaar is en in welke mate het door verschillende doelgroepen geaccepteerd wordt. Op basis daarvan stellen we een voorkeursscenario vast, dat verwerkt wordt in een ruimtelijk-functioneel PvE. Dit zorgt er voor dat alle gebruikers straks zo optimaal mogelijk in hun gebouw werken.

“Alle gebruikers zullen straks zo optimaal mogelijk in het nieuwe en in de bestaande gebouwen zitten.”

Melissa Jongerius

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]