Geslaagd aanbestedingstraject voor basisschool De Boemerang

Stichting PCOU bestuurt 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht. Samen met draaijer+partners is dit jaar gewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en afronding van een aanbestedingstraject voor de nieuwbouw van basisschool De Boemerang in de wijk Ondiep.

Met het project wil PCOU Willibrord een kwalitatief hoogwaardig onderwijsgebouw realiseren passend bij het onderwijsconcept. In het project is veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, een gezond binnenklimaat en een bewust energiegebruik.

Aanbesteding met hoogwaardige inschrijvingen

Welke aanbestedingsstrategie past het beste bij een project? draaijer+partners adviseert niet alleen over de aanpak, maar kan ook het proces managen, zodat de juiste partij wordt gecontracteerd. Voor Stichting PCOU werd een succesvol aanbestedingstraject doorlopen voor een bouwkundige aannemer inclusief installateur. Het nieuwe gebouw voor De Boemerang wordt in een bouwteam uitgewerkt en gerealiseerd.

Het project betreft de sloop van het oude onderwijsgebouw en de realisatie van een nieuwe school. De aanbesteding leverde 4 mooie, hoogwaardige inschrijvingen op die beoordeeld zijn op onder meer circulariteit en hergebruik van materialen.

De aanbesteding is gewonnen door BM van Houwelingen en Brandsen installatietechniek. In het project wordt samengewerkt met EVA architecten, Vintis installatieadviseurs, Alferink van Schieveen, ERAS Bouwkosten en ZRi.

"De inschrijvingen op de aanbesteding zijn beoordeeld op onder meer circulariteit en hergebruik van materialen."

Simon de Ruig

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]