20294_int 01 - entree logo verkleind + bron

Innovatie in de bouw? Het kan wel! 

Tijdens de inspiratiesessie ‘Top innovatieprojecten in Nederland’ kwamen in The Green House Utrecht misschien wel dé belangrijkste partners van dit moment bij elkaar. Eén voor één toonden zij middels de meest spraakmakende projecten aan dat innovatie in de bouw wel degelijk kan! De grote thema’s van dit moment kunnen wel degelijk gerealiseerd worden. Onderstaande projecten zijn hier het levende voorbeeld van. Deze projecten zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en realisatie. Toch kunnen zij allen worden gezien als unieke projecten in ambitie en aanpak.

Pharos: draaijer+partners en de nieuwe draai met WOOZ
The Dutch Mountains: BLOC
Geelen Counterflow: Architecten en Adviesbureau Ad van de Ven
The Green House: R Creators
The Dutch Windwheel: DOEPELSTRIJKERS en BLOC
Het Dorp: Off Road Innovations
Atlas: BLOC & Off Road Innovations

Panaromadeck The Dutch Windwheel

Wat kunnen wij nou van deze projecten leren? In de gesprekken die tijdens de sessie met elkaar gevoerd zijn, kwam sterk naar voren dat het innovatieproces altijd start met een visie en een ambitie. Alle betrokkenen zijn intrinsiek gemotiveerd om een omgeving te creëren waar zowel mensen als organisaties daadwerkelijk beter in kunnen functioneren en waarbij we onze schaarse bronnen veel minder belasten. De zoektocht die we met elkaar willen aangaan, is of er sprake is van een disruptieve aanpak. Kunnen wij echt spreken van proces innovatie in de manier van (samen) werken of is het met name het gedrag dat bepalend is voor deze innovatie?

Voor nu kunnen wij in ieder geval al zeggen dat alle betrokkenen graag willen delen. Juist door met en van elkaar te leren, kan dit al een goede voorbode zijn voor mogelijke uitkomsten. Graag kijken wij of dat we parallellen in de aanpakken weten te vinden en of dit kan leiden tot reproduceerbare processen, waarbij we de gebouwde omgeving al vanzelfsprekend gezond, circulair, energieopwekkend en vol beleving weten te krijgen.

Wil jij meer weten over innovatie in de bouw? Peter Ruchti vertelt jou er graag meer over!  

Gerelateerde blogs

  • Gezond
  • Innovatie
september 2019

Een gezonde leefomgeving is…

Na duurzaamheid, circulariteit en Big Data is het éindelijk tijd voor de doorbraak van de […]

  • Vastgoed
  • Leer
augustus 2019

Projectmanager: van generalist naar specialist

Als projectmanager bestaan je werkzaamheden vooral uit het bewaken van de GROTIK-aspecten. Het sturen op […]

  • Vastgoed
  • Organisatie
augustus 2019

Op exchange in vastgoed paradijs Seattle

Ruim een half jaar geleden vertrok Jurriaan Postema naar Seattle voor zijn Exchange Program aan […]