It Swettehûs bereikt hoogste punt

De top van It Swettehûs in Leeuwarden is bereikt. Op het dak van de nieuwe bediencentrale hesen bouwvakkers en brugwachters op 12 mei 2021 de vlag. Op de balustrade daaronder zong Piter Wilkens toepasselijk zijn Brêgewipper shanty. Eind dit jaar kunnen de brugbedieners er hun werk gaan doen. Dan staat er een nieuw gebouw voor 40% gemaakt van hergebruikte materialen en vol duurzame innovaties.

Voorafgaand aan de bouw van dit project heeft draaijer+partners het circulaire ambitiedocument opgesteld en de aanbesteding voor de bouwpartner begeleidt. In dit ambitiedocument staat beschreven welke ambitie de provincie met het gebouw heeft op het gebied van circulariteit en aan welke eisen het gebouw moet voldoen. De hoge ambitie die draaijer+partners heeft gesteld, wordt nu langzaam werkelijkheid in de realisatie van het project.

“Fantastisch dat onze hoge circulaire ambities nu echt zichtbaar worden”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Zo hebben meer dan 100 Basralocus meerpalen uit provinciale vaarwegen inmiddels een tweede leven gekregen in het gebouw. “De verweerde, nautische palen passen perfect bij de robuuste uitstraling en de functie die het gebouw krijgt”, zegt Fokkens – Kelder.

Aquathermie
Later dit jaar komt naast het gebouw een haven met los- en aanlegkade voor werkschepen. De kade wordt gemaakt van gebruikte damwanden uit het Van Harinxmakanaal. Op de damwanden komen leidingen die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater gaan halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Deze vorm van aquathermie door energiedamwanden is een primeur voor Fryslân.

“Wij zijn trots dat we de ambities van de provincie waar mogen maken. Een dergelijk project past bij ons bedrijf en onze filosofie. Door de intensieve samenwerking en kennisdeling met de provinsje Fryslân bewijzen we in de praktijk dat we uitstekend in staat zijn om prachtige circulaire gebouwen te realiseren”, zegt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.  

Op dit moment bedienen de brugwachters 17 bruggen vanuit de tijdelijke bediencentrale naast de bouwlocatie. In de toekomst zijn dat er in het nieuwe gebouw bijna 40. Het aantal brugwachters zal tegen die tijd 20 zijn. Daarnaast doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. De bouw is in november vorig jaar van start gegaan. In het najaar verhuist de bediencentrale naar het nieuwe gebouw.

Bekijk het project >

“Circulariteit begint met het stellen van een ambitie!”

Bertina Seffinga, adviseur draaijer+partners

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]