Montessori Lyceum Amsterdam

Nieuwe onderwijslocatie voor het Montessori Lyceum Amsterdam

In de nieuwe wijk Sluisbuurt in Amsterdam-Oost wordt een tweede onderwijslocatie gerealiseerd voor het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA). Een mooie grote school voor circa 700 leerlingen, waarbij in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Een geïntegreerde trainingshal zal, als MLA er geen gebruik van maakt, ook toegankelijk zijn voor de nieuwe bewoners van de Sluisbuurt.

draaijer+partners is namens Montessori Scholengroep Amsterdam (MSA) aangesteld als bouwmanager en zal het projectmanagement uitvoeren vanaf het Programman van Eisen tot en met de oplevering en nazorg.

De Sluisbuurt is een nog te bouwen wijk aan de oostkant van Amsterdam. Het eerste project dat in deze wijk gerealiseerd wordt, is de onderwijslocatie van MLA, die de volledige opleidingen mavo, havo en vwo gaat bieden.

Gezonde en duurzame huisvesting

De Gemeente Amsterdam volgt een ambitieus beleid voor huisvesting van onderwijs. Met als uitgangspunt dat leerlingen en onderwijspersoneel een goede school verdienen. Een werkwijze die draaijer+partners omarmt. Wij geloven erin dat prettige en gezonde gebouwen de prestaties van leerlingen positief beïnvloeden. Samen werken we aan toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting.

Voor de nieuwbouw werken we samen met een integraal ontwerpteam. draaijer+partners zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het ontwerp zichtbaar gemaakt wordt voor docenten, leerlingen en ouders van het MLA.

"Onze manier van werken sluit aan bij de denkwijze van de opdrachtgever. Dit zorgt voor een vertrouwde samenwerking met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam."

Frank Rooker, Projectmanager draaijer+partners

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]