draaijer+partners sluit aan bij Cirkelstad Utrecht

Februari is de maand van de circulariteit, met onder meer de Week van de Circulaire Economie. Het is dan ook geen toeval dat draaijer+partners juist deze maand een samenwerking is aangegaan met Cirkelstad. Simon de Ruig is als adviseur circulair bouwen bij draaijer+partners erg betrokken bij circulariteit in de bouw. Hij stimuleert van circulair ontwerpen tot circulair materiaalgebruik. “Er ligt voor ons een taak om opdrachtgevers bewust te maken dat ze eerst moeten kijken naar de waarde die ze hebben, voordat ze kijken naar de toekomstwaarde. Hoe eerder in een huisvestingstraject rekening gehouden wordt met circulair bouwen, des te beter kunnen we er invulling aan geven.”

Het partnerschap met Cirkelstad is voor draaijer+partners een voor de hand liggende keuze. Cirkelstad streeft naar steden zonder afval, naar hergebruik, maar ook naar anders ontwerpen, nieuwe business cases en het gebruik van biobased materialen. Cirkelstad biedt een zakelijke oplossingsrichting voor partijen die actief zijn in de sectoren van wonen, beheren en bouwen. Cirkelstad ziet de gebouwde omgeving als een enorme mijn. Vol met materialen die niet op de afvalberg hoeven te verdwijnen, omdat ze van waarde blijven door bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terug te brengen in kringloop. Wat geld oplevert. De industrie maakt nieuwe producten voor een gelijke toepassing.

Circulaire ambities
Jan Joost Mestebeld, directeur draaijer+partners: “In 2015 zijn we begonnen om onze opdrachtgevers te helpen om circulaire ambities te hebben en te realiseren in hun huisvestingsopgaves. De circulaire aanpak is inmiddels de norm in al onze opgaves. De samenwerking met Cirkelstad en haar partners is dan ook niet meer dan logisch, aangezien wij als doel hebben om voorop te lopen in de transitie naar een circulaire economie en daarmee afval van onze branche en bedrijfsvoering te voorkomen.”

De partners zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op de projecten waarvan ze de ervaringen delen. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een werk. draaijer+partners sluit aan bij de Cirkelstad Utrecht.

Opdrachtgevers die te maken hebben met een huisvestingsvraagstuk en een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid en circulariteit hebben vaak moeite om circulaire ambities concreet te maken. Simon deelde onlangs zijn heldere visie over het waarmaken van circulaire ambities.

Cirkelstad ziet de gebouwde omgeving als een enorme mijn. Vol met materialen die niet op de afvalberg hoeven te verdwijnen, omdat ze van waarde blijven door bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terug te brengen in kringloop.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]