Verduurzaming planmatig onderhoud MST

Binnen de verschillende planmatige onderhoudsprojecten in Medisch Spectrum Twente (MST) worden door Croonwolter&dros nieuwe smart building-technologieën toegepast bij de nieuwe brandmeldinstallatie. Hiermee zal een forse bijdrage geleverd worden aan de efficiencyslag die MST wil maken voor de korte en lange termijn. Croonwolter&dros ontwikkelde hiervoor nieuwe technologieën die in MST zijn toegepast, waarbij Croonwolter&dros voor de komende vijf jaar, en wellicht ook langer, het beheer en onderhoud van de ziekenhuisinstallaties voor haar rekening neemt. draaijer+partners, expert in strategische huisvesting, begeleidt MST en Croonwolter&dros bij het maken van de juiste keuzes voor een duurzamer en effectiever onderhoud.

draaijer+partners rekende aan een kostenbesparingsmodel voor MST, waarin verbetering van de kwaliteit en toepassing van innovatieve technieken van de ziekenhuisinstallaties de hoofdrol spelen. ‘Om de juiste informatie hiervoor boven tafel te krijgen, gaan we letterlijk met de mensen op de werkvloer in gesprek om te horen hoe onderhoud verbeterd kan worden, zowel bij MST als bij Croonwolter&dros. Dat levert een groot aantal praktische kansen op” verklaart Edgar Anholts.

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat MST nu al rekening houdt met technische aanpassingen voor de komende tien jaar. MST, Croonwolter&dros en draaijer+partners zijn sterk in het benutten en inzetten van elkaars competenties, kennis en ervaring. De hechte samenwerking zorgt voor een effectieve, innovatieve en efficiënte onderhoudsrelatie voor de lange termijn. Hierdoor kunnen afspraken in onderhoudscontracten vastgelegd worden leiden tot win-win-situaties voor alle betrokken partijen.

Lees het complete interview in FMT Gezondheidszorg

Beeldmateriaal: Wilco van Dijen photography

“Het is vrij uniek dat het ambitieniveau voor een optimalisatieslag zo ver gaat dat nieuwe, concrete afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een nieuw contract.”

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]