Tessa Caine scoort bij draaijer+partners én de KNVB

Tessa Caine scoort bij draaijer+partners én de KNVB

Als onderdeel van de opleiding Facility Management aan de Hogeschool Utrecht heb ik bij draaijer+partners mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd. Waarom heb ik gekozen voor draaijer+partners? Omdat binnen de leisureomgeving van draaijer+partners voetbal en vastgoed samenkomen. Dit speelde dan ook een grote rol binnen het onderzoek die ik namens draaijer+partners uitvoerde voor de KNVB.

Elke wedstrijd staan er duizenden supporters te springen op de tribunedelen van de verschillende stadions in Nederland. Het is daarom van groot belang dat de fysieke veiligheid in deze stadions op orde is. Een manier om deze veiligheid te meten is aan de hand van de veiligheidsverklaring. De ondertekende veiligheidsverklaring is één van de licentie-eisen die de KNVB stelt om betaald voetbal te mogen spelen in de Eerste Divisie of de Eredivisie. Ieder jaar vult de burgemeester van de BVO-gemeente, in samenwerking met de BVO, de veiligheidsverklaring in. De KNVB controleert de inhoud vervolgens niet, maar vertrouwt op de juistheid hiervan.

Momenteel kan er aan de hand van de veiligheidsverklaring niet worden geconstateerd of een stadion ook daadwerkelijk veilig is. Het doel van mijn onderzoek was om een advies uit te brengen naar de KNVB, over de verbetering en optimalisatie van de veiligheid in de stadions van Nederlandse BVO’s door middel van de veiligheidsverklaring. Om dit doel te behalen zijn er verschillende interviews geweest met betrokkenen bij de veiligheidsverklaring. Zo is er onder andere gesproken met gemeenten (medewerkers afdeling veiligheid en burgemeesters), BVO’s en experts op het gebied van voetbal en veiligheid.

Eén van de bevindingen die uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is dat er sterk getwijfeld kan worden aan de deskundigheid van de gemeenten (de controleurs van de afdeling bouw- en woningtoezicht) om een specifiek bouwwerk als een stadion, te kunnen inspecteren en controleren. Ook kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de belangen die de gemeente heeft bij het verkrijgen van de veiligheidsverklaring. De gemeente heeft financieel en sociaal gezien vaak baat bij de wedstrijden die door de BVO gespeeld worden, en staat daardoor niet onafhankelijk in het proces rondom de veiligheidsverklaring.

Zo vertelde de burgemeester van Breda, Paul Depla, dat dit onderzoek zich beter kon focussen op hooliganisme. Depla stelde mij de vraag: ‘Hoe vaak hebben we in Nederland nou problemen gehad met de veiligheid van stadions?’. Dat hij deze vraag stelde, bevestigde mijn twijfels over de deskundigheid van gemeenten. Dat er niet vaak grote incidenten zijn, met betrekking tot de fysieke veiligheid, betekent niet dat de stadions in Nederland veilig zijn. Vliegtuigen storten relatief gezien weinig neer, dit betekent natuurlijk niet dat de vliegtuigen niet op een goede en deskundige manier gecheckt dienen te worden.

Dus in het kort mijn advies naar de KNVB? Een onafhankelijke partij die de stadions in Nederland controleert op de fysieke veiligheid!


Geschreven door: Tessa Caine 

Wil jij meer weten over het onderzoek van Tessa Caine of de veiligheid van Nederlandse voetbalstadia? Neem dan contact op met Berry ten Pas!

Gerelateerde blogs

  • Werken bij
  • Organisatie
september 2020

Hoe heeft projectmanager Erwin Schrijver zijn eerste half jaar bij draaijer+partners ervaren?

Na 18 jaar trouwe dienstverband bij IPMMC Vastgoed en 5,5 mooie en leerzame jaren bij […]

  • 1.5 meter
  • Werk
september 2020

Van pandemie naar gezonde en slimme werkomgeving

De coronacrisis is van grote invloed op de manier waarop we, ook in de toekomst, […]

  • Inspiratie
  • Leisure
augustus 2020

Wat kan de leisure sector leren van de traditionele bouw- en vastgoedmarkt?

De leisure sector is als geen andere sector in staat om belevingen en positieve gebruikservaringen te creëren en realiseren. Omgevingen […]