Toukomstpanel brengt advies uit over besteding van de 100 miljoen euro

Eerder publiceerden wij al een blog over het burgerparticipatieproject Toukomst in de provincie Groningen en onze rol hierin.

Afgelopen week werd het advies van het Toukomstpanel over de gekozen projecten en het Toukomstbeeld van West 8 aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen gepresenteerd.

Voor deze visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040 zijn bijna 60 projecten en ruim 900 ideeën beoordeeld. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld in drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Het project Toukomst gaat hiermee een nieuwe fase in met het uitwerken en uitvoeren van de gekozen projecten.
Meer over het project en het advies lees je op de website van Toukomst.

De zak geld van 100 miljoen is bedoeld om de ideeën van de bevolking voor een betere toekomst te realiseren.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]