Vernieuwde huisvesting voor de unit Operations van Gasunie

Om meer synergie en samenwerking tussen de diverse afdelingen van de unit Operations van Gasunie te krijgen, is de totale huisvesting van de unit anders ingevuld. draaijer+partners heeft Gasunie begeleid in dit ingrijpende traject met onder meer een werkplekanalyse. Op basis van werkzaamheden en aantallen collega’s is bepaald hoeveel ruimte iedere activiteit nodig heeft. De Unie Architecten heeft dit plan vervolgens verder uitgewerkt.

Na het advies over de totale huisvesting voert draaijer+partners in deelprojecten het projectmanagement uit voor diverse locaties. Eén van deze projecten is een nieuwe centrale kantooromgeving in Utrecht.


Flexibel werken in Utrecht

Waar de oude kantooromgeving vrij traditioneel was met een eigen werkplek voor iedere collega, is het nieuwe kantoor in Utrecht veel meer gericht op samenwerken en hybride werken. Er zijn flexwerkplekken en er is veel ruimte voor formeel en informeel overleg in onder meer een werkcafé. Met een grote vergaderzaal is het mogelijk om centraal in het land te vergaderen met groepen van maximaal 25-30 personen.

Hiermee past de nieuwe locatie in Utrecht binnen de visie van de Unit Operations om alle Gasunie-locaties open te stellen voor gebruik door Gasunie-medewerkers. Utrecht is daarbinnen hét Gasunie-kantoor centraal in Nederland geworden. Aannemer Van Zoelen heeft de realisatie verzorgd.


Vastgoed ondersteuning

Voor het gehele huisvestingstraject van de unit Operations heeft draaijer+partners zich naast advies en projectmanagement ook bezig gehouden met harde vastgoedzaken. Door de wijzigingen in locaties had Gasunie te maken met huur/verhuur en met verkoop van panden. Zo is voor het kantoor in Utrecht bijvoorbeeld geholpen met het zoeken van een geschikte locatie en het opstellen van een verhuurovereenkomst.

Op donderdag 28 oktober 2021 is de nieuwe kantooromgeving in Utrecht geopend. De sleutel is symbolisch overgedragen aan de regiomanager, gevolgd door een informeel hapje en drankje.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]